Svenska modellen ska utvecklas - inte avvecklas

Gå med

Vi söker en kommunikationskunnig valkretsombudsman

Vi har bestämt oss. Socialdemokraterna ska vara framtidspartiet i Örebro län och i svensk politik. Vi ska med väljarnas stöd föra en politik som gör att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Socialdemokratins mål är människans frigörelse. Distriktskansliet har en ledande roll i detta arbete. Vi söker nu en valkretsombudsman som…

Läs mer

Budget 2018: Satsningar på tillgänglig vård och hållbarhet

Tillgängligheten inom vården stod i fokus när majoriteten i Region Örebro län presenterade sin budget för 2018. Med hjälp av drop-in-mottagning och en dygnetrunt-öppen primärvårdsakut vill majoriteten göra vården mer tillgänglig.

En ekonomi i balans där stora investeringar görs från befintliga medel utan belåning, det menar majoriteten är ett gott tecken på att regionen går åt rätt håll i att kunna säkerställa en god vård för invånarna i Örebro län framöver. Därför har man också råd med stora satsningar, främst på tillgängligheten, men också på klimatarbetet…

Läs mer

Drop-in-mottagning vid varje vårdcentral

  Vårdcentralerna i Örebro län ska ge möjlighet till obokade besök, en drop-in-mottagning för medicinsk bedömning av enklare åkommor som urinvägsinfektioner, akuta ryggsmärtor eller sårskador. Det föreslår den politiska majoriteten i Region Örebro län (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet) som i sitt förslag på budget för 2018 lägger stort fokus på att utveckla vårdcentralerna, den nära…

Läs mer
facebook Twitter Email