Fler jobb och en bättre sjukvård

Läs mer Gå med

Nu blir det tryggare att åka buss

Vid dagens sammanträde fattade nämnden för samhällsbyggnad beslut om att på försök införa ett så kallat nattstopp i kollektivtrafiken i Örebro Stad. Det innebär att resenärer i samspråk med busschauffören ska kunna stiga av närmare hemmet. – För oss socialdemokrater är det en fråga om trygghet. Det är en självklarhet att alla, framförallt kvinnor, som…

Läs mer

Grattis till Universitetsjukhuset i Örebro!

Universitetssjukhuset i Örebro har av tidningen Dagens Medicin blivit utnämnd till Sveriges bästa universitetssjukhus 2017 när det gäller medicinsk kvalitet. Varmt grattis till alla medarbetare som ger en bra vård med hög kvalitet i Örebro. I kategorin medicinsk kvalitet finns tolv delkategorier; hjärtsjukvård, strokesjukvård, kärlkirurgi, cancersjukvård, diabetes, förlossning, ortopedi, ljumskbråck, gynkirurgi, intensivvård, psykiatri och njursjukvård. USÖ…

Läs mer

Grattis till Karlskoga Lasarett!

Karlskoga lasarett har av tidningen Dagens Medicin blivit utnämnd till Sveriges åttonde bästa (av 35) mellanstora sjukhus 2017. Varmt grattis till alla medarbetare som ger en bra vård med hög kvalitet i Karlskoga. Socialdemokraterna vill utveckla vården i hela Örebro län och på alla våra tre sjukhus – i Karlskoga, i Lindesberg och i Örebro….

Läs mer
facebook Twitter Email