Ett tryggare Örebro län - Vi ska framåt tillsammans

Läs mer Gå med

Tolv miljoner kronor för att öka tillgängligheten under sommaren

Region Örebro län satsar tolv miljoner kronor för att öka tillgängligheten till vården i sommar. Det beslutade regionstyrelsen i dag den 11 juni. Satsningen är en följd av regeringens vårbudget som presenterades nyligen, och gäller under förutsättning att budgeten beslutas av riksdagen den 20 juni. Pengarna kommer bland annat att användas till att upprätthålla en högre…

Läs mer

Allt fler nyanlända i arbete eller studier

Det är av stor vikt att personer som nyligen kommit till Sverige så snabbt som möjligt får lära sig svenska, kommer in i samhället och i egen försörjning. Ny statistik ifrån SCB och Arbetsförmedlingen visar att andelen nyanlända som arbetar eller studerar fortsätter att öka stadigt. Vi socialdemokrater går till val på att ta tillvara…

Läs mer

Regionledningen satsar på en mer jämlik hälsa för alla barn

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har drivit fram satsningar på ökade insatser för barnhälsovården och tandvården för barn i socioekonomiskt utsatta områden. Nu har regionledningen, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet beslutat hur satsningarna ska göras i Örebroregionen. Genom ökade hembesök ska hälsoklyftorna i regionen minska.

– Som socialdemokrat är jag stolt över att kunna presentera det här beslutet som tar sikte på de mest utsatta barnen. Att öka antalet hembesök inom barnhälsovården är en satsning som handlar om att komma åt skillnaderna i uppväxtvillkor och överbrygga de klassklyftor som går att följa genom hur barnen mår och hur de lyckas senare i livet….

Läs mer
facebook Twitter Email