Engagera dig!

Bli medlem S2022

Fast läkarkontakt ska erbjudas på vårdcentraler i Region Örebro län

Den socialdemokratiskt ledda majoriteten i Region Örebro län föreslår nu att fast läkarkontakt och/eller fast vårdkontakt ska erbjudas på länets vårdcentraler för patienter som önskar detta. Samtidigt föreslås en kraftig höjning av ersättningar till vårdcentralerna.

– Vi är övertygade om att fast vårdkontakt förbättrar vårdens kvalitet och ger ökad trygghet för patienten, och störst skillnad kommer det såklart att göra för kroniskt sjuka och äldre patienter som oftare kommer i kontakt med vården, säger Andreas Svahn (S) Väljer regionstyrelsen att gå på Andreas Svahns linje kommer fast läkar- eller vårdkontakt…

Läs mer

S i Örebro län presenterar trygghetspolitik

Idag har Socialdemokraterna i Örebro län presenterat trygghetssatsningar vi vill lova väljarna i valet. Det rör sig om att vända på varje sten för att bryta segregationen och stoppa gängkriminaliteten samtidigt som vi arbetar förebyggande med att stoppa nyrekryteringen till gängen. Vår toppkandidat till riksdagen, tillika biståndsminister, Matilda Ernkrans, har under dagen hållit pressträff i Kumla och deltagit i verksamhetsbesök kopplat till trygghet i Kumla och Örebro.

En av de viktigaste prioriteringarna som regeringen och det Socialdemokratiska partiet har är att vi ska vända på varje sten för att bryta segregationen och stoppa gängen. Vi som samhälle kan aldrig acceptera det som sker idag. Unga människor ska inte skjutas och de ska inte skjuta andra. Matilda Erknrans, ordförande för Socialdemokraterna i Örebro län,…

Läs mer

S i Örebro län besöker Brickegårdens vårdcentral

Idag har Socialdemokraterna i Örebro län besökt vårdcentralen i Karlskoga kommun. Nina Höijer, toppkandidat till regionen, har träffat ansvarig chef, vårdpersonal och företrädare för fackförbundet Kommunal.

Örebro län har idag en hälso-och sjukvård som håller en hög kvalitet. Vi har vårdcentraler och folktandvårdskliniker i varje kommun och vi har tre sjukhus som samverkar för att kunna erbjuda den bästa vården i hela länet, såväl akut som planerad. Men samhället står inför stora utmaningar framåt. Inte minst för att andelen äldre i…

Läs mer
facebook Twitter Email