Socialdemokraterna i Örebro län presenterade sitt valmanifest

Socialdemokraterna i Örebro län presenterade på tisdagen det valmanifest som man går till val på i Örebro län. Programmet fokuserar på att skapa fler jobb och en bättre sjukvård.

– Socialdemokraterna fastställde i våras vårt länspolitiska program. Nu konkretiserar vi gentemot väljarna vad vi har för avsikt att genomföra om vi får fortsatt förtroende, säger Jonas Karlsson ordförande Socialdemokraterna Örebro län.

För Socialdemokraterna är det viktigt att det går att erbjuda en trygg och patientsäker vård i hela Örebro län. Därför ska vi se till att om du som patient behöver komma i kontakt med vården så ska du göra det samma dag du söker. Då ska också sjukvården kunna erbjuda en personlig kontakt och du som patient ska känna att du blir sedd och lyssnad på.

– Vi ska fortsätta att sträva efter att ha Sveriges bästa vårdcentraler. Samtidigt vill vi fortsätta att utveckla alla tre akutsjukhusen i länet och då också markera att vi aldrig tänker sälja ut någon del av vården. Det är viktigt att kunna garantera patienterna en god vård ända från primärvården och in i specialistvården, säger Marie-Louise Forsberg Fransson (S), Landstingsstyrelsens ordförande i Örebro län.

–   I vårt län har vi tidigare gjort stora satsningar på barn och unga, exempelvis i form av fri vård upp till 25 år. Det vill vi ha kvar men vi vill också mer. Nu är det dags för en liknande reform för länets äldre. På samma sätt som landstingen i Kalmar och Västmanland har gjort vill vi också införa en avgiftsfri sjukvård för alla över 85 år. Det är en grupp som bland annat på grund av orättvis beskattning har en tuff situation och inte sällan tvingas leva på marginalen. Det vill vi Socialdemokrater ändra på och den här reformen är en bit på den vägen, fortsätter Marie-Louise Forsberg-Fransson.

Det finns arbetsgivare som söker utbildad arbetskraft men som inte hittar någon. Detta är ett stort problem då det skulle kunna vara fler i sysselsättning om man bara hade rätt utbildning. Då är det viktigt att det finns utbildningsplatser så att det går snabbt att möta efterfrågan. Det är viktigt både för arbetstagaren som kommer ur arbetslöshet och för arbetsgivaren som då kan öka produktion vilket i slutänden gynnar hela länet.

– Vi socialdemokrater vill har ett samhälle där alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför ska vi starta regionala bristyrkesutbildningar för att bättre möta efterfrågan på arbetskraft för att på det sättet få fler i arbete, säger Matilda Ernkrans (S), riksdagsledamot.

– Det ska bli möjligt att resa billigare i länet genom att vi inför lågtrafiktaxa på länstrafikens bussar. Det är en viktig reform, inte minst för de som har möjlighet att styra sitt resande till tider på dygnet när det inte är rusningstrafik för att på så sätt sänka sina resekostnader. Dessutom är detta en reform som uppmuntrar fler att välja att åka kollektivt, fossilfritt och miljösmart. Det är viktigt, avslutar Matilda Ernkrans.

Läs valprogrammet i dess helhet>>

 

 

 

facebook Twitter Email