Jobben i fokus i Socialdemokraternas valmanifest ”Kära framtid”

Idag presenterade Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven partiets valmanifest, tillsammans med Magdalena Andersson, Mikael Damberg och Carin Jämtin. Valet står mellan att fortsätta passivt se på när ungdoms- och långtidsarbetslösheten växer – eller att investera i fler jobb. Det handlar om att fortsätta sänka skatterna – eller att investera mer resurser i personal, skolan och omsorgen.

– Jag har precis träffat företag från Örebroregionen som efterfrågar mer yrkesutbildningar och satsningar på yrkeshögskola. Då är det en välkommen satsning på vuxenutbildning och yrkeshögskolor som Stefan Löfven och Socialdemokraterna presenterade idag. För Örebro län handlar det om ytterligare 900 platser inom vuxenutbildning, 274 inom yrkeshögskolan och över 600 fler platser på universitetet, säger Jennie Nilsson, socialdemokratisk gruppledare riksdagens Näringsutskott.

– I Örebroregionen säger 56 procent av företagen att dom har svårt att anställa och att det allra svårast är att rekrytera personer med praktisk utbildning eller eftergymnasial yrkesutbildning. De uppger att svårigheterna att rekrytera innebär neddragen produktion eller förhindrad expansion. Det här är saker som går att göra något åt. Vi socialdemokrater lovar att satsa på ett kunskapslyft som skapar jobb, säger Irén Lejegren, regionstyrelsens ordförande (S) i Örebro län.

– Ett ökat underhåll på 400 miljoner kronor för järnvägen i Örebro län fram till år 2025, totalt 10 miljarder i landet, är centralt för jobben i Hallsberg och i hela länet. Vi är beroende av järnvägstrafiken i vår arbetsmarknad och då duger det inte med en järnväg i kris. Nedrivna kontaktledningar, signalfel och urspårningar har blivit vardag, säger Andreas Svahn, kommunstyrelsens ordförande (S) i Hallsbergs kommun.

– Socialdemokraterna vill prioritera minskade klimatutsläpp, arbeta för en giftfri miljö och slår fast att farliga ämnen ska bort från barns vardag, att förskolorna ska vara giftfria. Örebro län kommer att få 30 miljoner kronor ur Miljömålsmiljarden för att stärka upp det viktiga arbete vi redan gör och det vi har lovat i vårt regionala valmanifest. Vi vill minska energiförbrukningen i våra fastigheter, enbart köra bussar med fossilfria bränslen och tillsammans med andra skapa mer miljövänlig el, avslutar Irén Lejegren.

facebook Twitter Email