Fortsatt Rödgrönt samarbete för framtiden

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och har gemensamt kommit överens om att fortsätta samarbeta i Region Örebro län för mandatperioden 2015-2018.

Vi kommer tillsammans arbeta för att Region Örebro län ska vara en aktiv aktör som fokuserar på att stärka utvecklingen i länets alla delar inom såväl hälso- och sjukvård som inom de regionala utvecklingsområdena. Detta är inte minst viktigt för att minska klyftorna i befolkningen.

Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens ordförande (S) säger:

– Det är glädjade att idag få presentera en ny majoritetskonstellation inför kommande mandatperiod. Det känns naturligt och helt rätt att vi i nuvarande majoritet fortsätter eftersom vi haft ett mycket bra samarbete och att valresultatet pekar på att vi har fått väljarnas förtroende för den politik vi bedrivit under mandatperioden. Samarbetet känns särskilt bra eftersom att vi har en tydlig och gemensam syn på hur utvecklingen av en sammanhållen hälso- och sjukvården ska ske och att vi värnar våra tre akutsjukhus.

Jihad Menhem (V) fortsätter:

– Jag är glad att vi nu har kommit överens om ett fortsatt samarbete. Det betyder att vi har en stor chans att fortsätta göra hälso- och sjukvården i Regionen rättvisare och på allvar satsa på förebyggande vård och ta itu med miljöfrågorna och den regionala utvecklingen. Jag ser nödvändigheten av en rättvisepolitik som bekämpar klyftorna i samhället.

Catrin Steen (MP) avslutar:

–  Det här känns jättepositivt. Tillsammans så kommer vi att kunna fortsätta att stärka och utveckla välfärden utan att bekosta framtiden eller miljön. Nu när vi har lärt känna varandra under de här fyra åren så har vi utvecklat ett stort förtroende för varandra och vi är jätteglada över att miljöpartiet kommer att få ansvaret för ett av de större ansvarsområdena.

facebook Twitter Email