13 ombud valda till partikongressen

Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis 38:e ordinarie partikongress hålls fredag 29 maj – söndag 31 maj 2015, på Aros Congress Center i Västerås. Temat på kongressen är framtidens jobb och framtidens folkrörelse.

Socialdemokraterna i Örebro län har 13 ombud uppdelade på 4 valkretsar. Alla som är medlemmar i Socialdemokraterna har rätt att nominera sig eller någon annan som ombud och samtliga medlemmar har rösträtt i ombudsvalet. Ombudsvalet i Örebro län har pågått under 16-30 januari. Den 4 februari räknades rösterna och 1725 medlemmar i Socialdemokraterna i Örebro län deltog i omröstningen.

Tretton valda ombud i bokstavsordning är:

Daniel Andersson, 28 år Lindesberg
Magnus Andersson, 40 år Hallsberg
Siv Ahlstrand, 55 år Askersund
Lena Baastad, 40 år Örebro
Disa Chrapkowska, 19 år Örebro
Eva Eriksson, 50år Örebro
Caroline Frankesjö, 25 år Örebro
Helena Frisk, 49 år Karlskoga
Ewa-Leena Johansson, 52 år Ljusnarsberg
Therese Magnusson, 42 år Laxå
Tom Olsson, 23 år Karlskoga
Solveig Oscarsson, 56 år Nora
Björn Sundin, 44år Örebro

– Det är roligt att se en Örebrodelegation med en spännande blandning av gammalt och nytt och många olika erfarenheter med sig. Kongressombuden har ett viktigt uppdrag i att företräda länets medlemmar på en kongress som särskilt ska handla om hur Socialdemokraterna utvecklar arbetet med framtidens folkrörelse och framtidens jobb, säger Jonas Karlsson, ordförande för Socialdemokraterna i Örebro län.

– Vi har en mycket positiv utveckling med ökat medlemsantal, fler studier och många som vill delta i det politiska samtalet genom allt ifrån dörrknackning till cirklar. Det arbetet måste fortsätta och bli ännu bättre. Den här kongressen ska även fokusera på hur vi fortsätter att utveckla en jobbpolitik som skapar tillväxt och en hållbar utveckling och som inte accepterar att människor går i passivitet.

– Ombuden kommer att träffas gemensamt och diskutera motioner som skickats in från hela landet och har ett viktigt uppdrag att ut och träffa partiorganisationen och samtala om förslag och plattformar innan det är dags att åka på kongressen i Västerås, avslutar Jonas Karlsson.

facebook Twitter Email