Ernkrans håller sitt löfte till Åsbro Kursgård – klättrar 48 meter upp i luften?

Inför valet 2014 lovade Matilda Ernkrans (S) att klättra upp i en av de höga stålstolpar som används vid yrkesutbildningen vid Åsbro Kursgård. Löftet grundade sig i att ifall Socialdemokraterna vinner valet så skulle mer resurser investeras i yrkesutbildning. Tisdagen 6:e oktober besöker Ernkrans åter Åsbro kursgård, nu för att uppfylla sitt löfte.

Matilda Ernkrans (S), riksdagsledamot ifrån Örebro län, besökte inför valet 2014 Åsbro Kursgård. Vid tillfället stod Socialdemokraterna inför ett riksdagsval, och Åsbro Kursgård hade nekats statsbidrag för att bedriva sin yrkesutbildning, trots att nästan alla av eleverna hade fått jobb efter utbildningen. Ernkrans lovade vid besöket att om Socialdemokraterna vinner valet så skulle mer resurser investeras i yrkesutbildning och hon skulle personligen klättra upp i en av de höga stålstolpar (högsta är 48 meter) som används i utbildningen.

Nu i oktober 2015 så har Socialdemokraterna vunnit valet och i regeringens budgetproposition finns stora satsningar på yrkesutbildningen, såväl som utbildning i stort (totalt investeras närmre 5 miljarder i utbildning under 2016). Åsbro Kursgård har i sin tur beviljats statsbidrag för 2 utbildningsomgångar, 2015 och 2016, och utbildningen är nu ”på banan” igen. Det innebär att Ernkrans nu har att hålla sitt löfte, och hon kommer tisdagen den 6:e oktober att besöka Åsbro Kursgård.

– Vi vet att yrkesutbildningen är otroligt viktig för att människor ska ha möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Det ställs idag allt högre krav på kompetens, och utbildningar så som den vid Åsbro Kursgård är oerhört viktiga för att möta de kraven. Därför är det glädjande att nu få komma tillbaka till Åsbro med en regeringsbudget som investerar i just den jobbskapande utbildningen, säger Matilda Ernkrans (S).

– Att uppfylla mitt löfte om att klättra upp i stålstolpen kommer bli tufft. Men med så goda instruktörer som Åsbro Kursgård har så ska det inte bli något problem, framförallt inte när ett för vårt län så positivt löfte har infriats.

facebook Twitter Email