Örebro län har minskat utsläppen av växthusgaser med 36 procent

Idag startar klimattoppmötet i Paris, COP21, och världens ledare samlas för att förhandla om framtida klimatåtaganden. Matilda Ernkrans (S), ordförande i riksdagens Miljö- och jordbruksutskott och riksdagsledamot ifrån Örebro län, ingår i den svenska delegationen. I ryggen har hon med sig Örebro läns minskning av växthusgasutsläppen på 36 %.

Region Örebro län och flera kommuner i länet har på olika sätt aktivt arbetat för att minska utsläppen och klimatpåverkan, vilket nu ger resultat. Örebro län har visat att en minskning av växthusgasutsläppen är möjlig. Under perioden 1990 till 2013 har utsläppen av växthusgaser minskat med 36 % i länet, vilket är långt över genomsnittet i landet som ligger på 22 % under samma period.

Framförallt beror minskningen av utsläpp på att uppvärmningen av bostäder har minskat i takt med att användingen av fjärrvärme och förnybara bränslen har ökat. Samtidigt har också den utsläppstunga transporten minskat sina utsläpp sedan 2005, detta efter år av relativt stadig ökning.

– Det aktiva arbetet Örebro län gör, som kommunerna och hela Sverige gör, visar att det är möjligt att minska utsläppen och samtidigt behålla jobb och välfärd. Det visar också att politiken kan, och måste, gå före säger Matilda Ernkrans.

När världens ledare nu samlas i Paris så kommer stort fokus ligga på att återigen få till ett bindande klimatavtal. Detta har varit i fokus sedan förhandlingarna i Köpenhamn 2009 misslyckades. Samtidigt är det uttalade målet att den globala uppvärmingen ska hålla sig under 2 grader.

– Klimatet är vår tids stora ödesfråga, och det är nu otroligt viktigt att få till ett bindande klimatavtal. Samtidigt kan vi nu inte slå oss för bröstet och tro att vi är framme, det återstår stora åtaganden innan en utveckling mot en uppvärmning på under 2 grader är i hamn. Därför är det så viktigt att vi även på hemmaplan, i kommuner och region, fortsätter med ett aktivt klimatarbete som också bär jobb och välfärd.

facebook Twitter Email