Ändringsbudget – vad innebär det för Örebro län?

I en ändringsbudget som överlämnats till riksdagen föreslår regeringen ökade utgifter om 11 miljarder kronor. Merparten av detta är ett tillfälligt stöd till kommunerna, regionerna och det civila samhället för att bättre kunna hantera rådande flyktingsituation.

Regeringen föreslår att 9,8 miljarder kronor tillförs som engångsmedel til kommuner och regioner och 200 miljoner till det civila samhället. Regeringen föreslår också att anslaget för ersättningar och boendekostnader för asylsökande ökas med 961 miljoner kronor som en följd av det ökade antalet asylsökande.

Ifall riksdagen antar regeringens förslag till ändringsbudget bedöms de anvisade medlen finnas tillgängliga i december och kan användas för att täcka ökade kostnader under både 2015 och 2016.

Vid fördelningen av medel mellan kommunerna så tas antalet asylsökande och nyanlända i en kommun samt fördelningen mellan vuxna och barn i beaktande. Vid fördelning mellan landstingen kommer hänsyn tas till antalet asylsökande och nyanlända i respektive region.

För Örebro län innebär det:

Region Örebro län – 63 miljoner kronor

Askersund kommun – 41,1 miljoner kronor

Degerfors kommun – 11,4 miljoner kronor

Hallsberg kommun – 8,3 miljoner kronor

Hällefors kommun – 26,2 miljoner kronor

Karlskoga kommun – 43,5 miljoner kronor

Kumla kommun – 7,7 miljoner kronor

Laxå kommun – 33,1 miljoner kronor

Lekeberg kommun – 1,0 miljoner kronor

Lindesberg kommun – 76,5 miljoner kronor

Ljusnarsberg kommun – 35,9 miljoner kronor

Nora kommun – 9,6 miljoner kronor

Örebro kommun – 59,4 miljoner kronor

Totalt Örebro län: 416,7 miljoner kronor

facebook Twitter Email