Insatser ska stärka flickors teknikintresse och ungdomars företagande

Nu genomförs en satsning för att stärka tillväxten i länet, och verksamhetsbidrag kommer att delas ut till flera organisationer. Bland annat handlar det om att öka flickors intresse för teknik och ge barn och ungdomar möjlighet att pröva på företagande och entreprenörskap. Stöd ska också delas ut till verksamheter som ska stärka nya företag, kooperativ och den sociala ekonomin.

– Tillväxtfrågorna är centrala för Örebro läns framtid. Därför är det mycket glädjande att vi kan ta beslut som ska bidra till att öka tillväxten i vårt län, säger Irén Lejegren (S), ordförande i nämnden för regional tillväxt. Flickor måste bli mer intresserade av teknik och ungdomar behöver få känna på hur det är att starta och driva företag. Det är områden som vi i vårt län måste stärka och därför ger vi fortsatt stöd till Teknikcollege Örebro län och Ung Företagsamhet. Genom stöd till Inkubera ger vi också nya företag bättre förutsättningar att bli livskraftiga, och genom stödet till Coompanion stärker vi det sociala företagandet i länet.

Läs mer om beslutet>>

facebook Twitter Email