42 tusen pensionärer i Örebro län får sänkt skatt vid nyår

Nu har det gått åtta år sedan Sverige blev världsunikt genom att beskatta pension högre än lön. Att inte beskatta pension högre än lön är inte bara en fråga om pensionärers ekonomiska trygghet utan om rättvisa. Pensionärer har under ett långt yrkesliv betalat skatt, byggt upp och vårdat dagens välfärdssamhälle och avstått en stor del av sin lön för att finansiera sina pensioner. Pension är inte bidrag utan uppskjuten lön.

Därför är vi stolta över att regeringen nu tar första steget för att avskaffa pensionärsskatten. På nyårsdagen slopas den helt för de allra fattigaste pensionärerna, de som har mindre än 10 000 kronor i månaden i pension. Det innebär upp till 3 400 kronor om året i sänkt skatt. Dessutom sänks skatten för alla som har upp till 20 000 kronor i pension. Sammanlagt får 1,3 miljoner pensionärer sänkt skatt, i Örebro län handlar det om 42 tusen pensionärer.

Regeringen stärker också pensionärers ekonomi på andra sätt. När det nödvändigaste är betalt varje månad har många pensionärer för lite pengar kvar. Därför har regeringen höjt bostadstillägget för pensionärer. För den med rätt till bostadstillägg och hyra på mer än 5000 kronor i månaden innebär det 100 kronor mer i månaden. Eftersom de flesta som får bostadstillägg är kvinnor stärks också jämställdheten.

Från årsskiftet 2016/2017 blir primärvården också avgiftsfri för alla över 85 år. I den åldern ökar vårdbehoven samtidigt som många äldre drar sig för att söka vård för att de har ont om pengar. Så säkrar vi att vård inte blir en plånboksfråga och att fler söker vård i rätt tid. Fler tidiga vårdbesök kan dessutom minska behovet av mer omfattande vård senare.

Men det är också många som känner sig friska och starka nog att arbeta några år till. Att bli äldre får inte leda till att den som vill och kan arbeta trängs ut från arbetsmarknaden. Inkomstskatt och socialavgifter är därför även fortsatt mycket förmånliga om man arbetar efter 65-årsdagen.

Pensionärerna har alltför länge varit satta på undantag i Sverige. Nyårsdagen 2016 vänder regeringen den utvecklingen och gör Sverige till ett bättre land för alla, inte minst för våra pensionärer.

Magdalena Andersson (S), Finansminister
Lennart Axelsson (S), Riksdagsledamot

Debattartikeln finns publicerad i Nerikes Allehanda (151228).

facebook Twitter Email