Från piska till rehabiliteringsstöd

Den 13e december skrev vi på denna sida om hur vi nu sätter ett stopp för utförsäkringarna i sjukförsäkringen, stupstocken tas bort. Det är första steget för att öka de sjukas möjligheter att kunna återgå till ett bra och fungerande liv.

Samtidigt finns det stora utmaningar kvar att lösa. Vi socialdemokrater ser hur delar av hälsoområdet fortsatt är på väg åt fel håll. Jämställdheten i vården är en stor utmaning, kvinnor och män ges fortfarande olika möjlighet till vård. Den psykiska ohälsan hos vissa grupper är utbredd, och hos unga så fortsätter den att öka. Stress, oro och ångest är allt för vanligt förekommande fenomen hos många, inte minst hos unga tjejer.

Vi lever i ett samhälle som ställer stora krav. Krav som sätter stor press på var och en av oss. För att få bukt med problemen med stora sjuktal, och dålig hälsa måste vi därför bemöta grundproblematiken såväl som stärka arbetet med rehabiliteringen.

Regeringen och SKL (Sveriges kommuner och landsting) slöt nyligen en överenskommelse som syftar till att stärka just rehabiliteringen inom hälso- och sjukvården. Det är den enskilt största satsningen för att minska sjuktalen och omfattar 1,5 miljard kronor årligen. Fokus i överenskommelsen ligger på åtgärder som ökar förutsättningarna att kunna återgå i arbete eller studier efter sjukdom.

Det är en otroligt viktig satsning för att få en mer jämställd sjukskrivningsprocess. Att människor mår dåligt och är sjuka är aldrig ett bra tecken, och det skadar även svensk ekonomi.

Genom alla de satsningar som vi nu genomför på hälso- och sjukvården, som under perioden 2016-2019 uppgår till totalt 10 miljarder kronor, ser vi till att både öka kvalitén och påbörja en process för bättre arbetsmiljö för de som arbetar inom välfärden.

När stress, oro och ångest präglar vår vardag, och sjukskrivningarna ökar så innebär det en förlust för både den sjuka och samhället. Då måste vi agera, och vi måste agera nu. Genom att fler kan bli friska, och fler kan hålla sig friska, får vi en bättre arbetsmarknad, ekonomi och folkhälsa samt ett mer jämställt Sverige.

Välfärden samt hälso- och sjukvården har haft för låg prioritet allt för länge nu. Nu väljer vi Socialdemokrater att återigen bygga Sverige starkt. Genom att se behoven hos alla, kvinnor och män, unga och gamla, skapar vi ett bättre Sverige, för alla.

Matilda Ernkrans (S), riksdagsledamot
Lennart Axelsson (S), riksdagsledamot

Artikeln är publicerad i Nerikes Allehanda, pappersversionen, 151230

facebook Twitter Email