Nytt rekord för yrkeshögskolan – 1 767 platser beviljade i länet

Antalet beviljade yrkeshögskoleutbildningar slår nytt rekord. Totalt har 446 stycken utbildningar beviljats, vilket innebär 25 700 studerandeplatser. Av dessa är 40 utbildningar belägna i Örebro län, motsvarande 1 767 utbildningsplatser. ”Ett gott betyg till regeringens stora satsningar yrkeshögskolan”, säger Håkan Bergman (S).

I regeringens budget ingår en stor satsning för att utöka antalet platser på yrkeshögskolan. För 2016 avsätts 251 miljoner kronor, som följande år utökas till 605 miljoner kronor. Resultaten syns redan och antalet beviljade yrkeshögskoleutbildningar slår i år nytt rekord – hela 446 stycken har beviljats. Det innebär 27 500 studerandeplatser vid yrkeshögskolans utbildningar. Det är en ökning med 33 procent jämfört med föregående år.
I Örebro län är det 40 stycken utbildningar som har beviljats, eller 1 767 stycken studerandeplatser.

– Utbildningen är en nyckel till arbete, och vi vet genom erfarenhet att de som genomför en yrkeshögskoleutbildning i stor utsträckning får en anställning efter avslutade studier, säger Håkan Bergman (S), ledamot i riksdagens utbildningsutskott.

– För oss socialdemokrater är det viktigt att alla människor ska ha rätt till ett arbete. Genom den satsning vi nu genomför på yrkeshögskolan får nu allt fler människor möjligheten att utbilda sig och möta arbetsmarknadens allt tuffare krav.

Fakta, Örebro län:
YH platser med avslut 2016-2021, 1 767
Antal utbildningar, 40
Platser per 10 000 invånare, 109

Läs mer på Myndigheten för yrkeshögskolan hemsidaZ>>

facebook Twitter Email