Kommer ni ihåg vad vi talade om i valrörelsen?

Vi sa att vi ville vända utvecklingen i Sverige. Vi sa att Sverige behövde investera i jobb, utbildning och välfärd i stället för fortsatta skattesänkningar.

Vi sa att vi måste vända kunskapsresultaten i den svenska skolan, få mer av tidigt stöd och insatser till elevers kunskapsutveckling framför allt för elever i de lägre årskurserna. Och att vi ville stärka våra lärare.

Vi sa att Sverige var ett bra land att leva i men att under senare år hade något gått sönder; att klyftorna ökat, långtidsarbetslösheten bitit sig fast och att arbetslösa och sjuka blev fattigare.

Så låt oss se vad som har hänt.

Nu har vår utskällda minoritetsregering levererat fullt finansierade reformer om drygt 20 miljarder i vårbudgeten och drygt 25 miljarder i budgeten för 2016.

Regeringen investerar 6,5 miljarder i bostadssektorn för att få fram nya hyresrätter med rimlig hyra och 1,3 miljarder till ökat järnvägsunderhåll. Det räcker inte men är en bra början.

Regeringen inför ett nytt kunskapslyft med en kraftfull utbyggnad av platser inom högskola, yrkeshögskola, folkhögskola, kommunal vuxenutbildning och yrkesvux. Komvux ska bli en rättighet från 2017. Örebro Universitet får fler platser och mer pengar till forskning. Länet får över 1 700 fler platser inom Yrkeshöskolan till utbildningar som leder till jobb.

I skolan investeras totalt över 9 miljarder totalt 2015/16. Det handlar om tidiga insatser; mindre barngrupper och fler anställda på lågstadiet som ger mer lärartid till varje elev. Kommunerna i länet får 80 miljoner till skolan. Det blir fler speciallärare och specialpedagogisk kompetens i skolan.

Lärarnas löner höjs då staten skjuter till 3 miljarder på årsbasis. 60 000 lärare får i snitt 3 000 kronor mer i månaden.

Stora insatser görs till skolor med låga resultat och tuffa förutsättningar, insatser för att förbättra mottagandet av nyanlända elever och kompetensutveckling och 500 miljoner satsas för att stärka kvalitén inom fritidshem.

Välfärden stärks genom 2 miljarder för ökad bemanning inom äldreomsorgen, 2 miljarder till landstingens/regionernas hälso- och sjukvård och vårdavgifterna tas bort för äldre över 85 år.

Skatten för pensionärer med inkomst upp till 20 000 kr sänks. För inkomster upp till 10 000 kr avskaffas pensionärsskatten helt. Bostadstillägget för de med små inkomster höjs.

Taket har äntligen höjts i A-kassan, dagersättningen har höjts och den bortre gränsen i sjukförsäkringen, stupstocken, avskaffas.

Allt detta genomförs nu av regeringen trots att de borgerliga partierna sänkt skatter med 130 miljarder och efterlämnat ett budgetunderskott på över 80 miljarder. Och att andra hävdar att massinvandring och flyktingar hotar välfärden i landet.

Vår gemensamma välfärd stärks. Tillväxt och jobb ökar i Sverige. Arbetslösheten sjunker, framför allt för ungdomar.

Nu gör den rödgröna regeringen verklighet av det vi talade om i valrörelsen.

Håkan Bergman, riksdagsledamot och ledamot i distriktsstyrelsen.

facebook Twitter Email