Nästan 380 miljoner kronor till Örebro län i statsbidrag i höst

Idag presenterades regeringens vårbudget. Dessutom aviserade regeringen inför höstbudgeten ökade generella statsbidrag, vilket för Örebro län innebär cirka 380 miljoner kronor till välfärden.

– Idag har finansminister Magdalena Andersson presenterat en stark och klok vårändringsbudget. Ett av de viktigaste beskeden är att svensk ekonomi går bra. Arbetslösheten är den lägsta på sju år. Det visar att Sverige nu byggs starkare. Regeringen ger därutöver Migrationsverket ökade anslag och förstärker arbetet med att ge de som flytt till Sverige goda förutsättningar att snabbt ta sig in i det svenska samhället. Det är klokt, det bygger solidaritet, säger Matilda Ernkrans, riksdagsledamot (S) i Örebro län.

– För oss i Örebro län var dagens viktigaste besked det som regeringen kommer att återkomma till i höst. Då sker en historisk satsning på välfärden, som innebär att vi i Örebro län får ett betydande tillskott på preliminärt cirka 380 miljoner kronor i generella statsbidrag till kommunerna och regionen. Det är pengar som kommunerna och regionen själva kommer att kunna avgöra hur de ska användas. Vårbudgeten innebär den största höjningen av statsbidraget någonsin, fortsätter Matilda Ernkrans.

– Att Region Örebro län nu kan börja planera för en budget med nästan 85 miljoner kronor mer varje år är en glädjande nyhet. Vi har länge sett fram emot en regering som prioriterar välfärden före stora skattesänkningar och nedskärningar. Det här är ett betydelsefullt tillskott till att kunna hantera de utmaningar vi står inför i länet med viktiga investeringar i vård och kollektivtrafik. Att sjukvården stärks är speciellt viktigt med tanke på demografiska förändringar med allt fler äldre som behöver vård, säger regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (S).

– Ljusnarsbergs kommun tillhör de kommuner i landet som får absolut mest pengar per invånare, och det är ett bevis på att regeringen verkligen har lyssnat på oss kommuner som har tagit ett mycket stort ansvar under höstens stora flyktingmottagande. Med ett tillskott på nästan 21 miljoner kronor kommer vi att kunna stärka upp välfärden, bland annat genom att titta på lönenivåer som gör det lättare att rekrytera personal. Det här är ett mycket bra besked för Ljusnarsbergs kommun, säger Ewa-Leena Johansson, kommunstyrelsens ordförande (S) i Ljusnarsberg.

– Örebro växer så det knakar just nu och behovet att bygga ut skola och omsorg är akut. En kraftig ökning av de generella statsbidragen har stor betydelse för att klara utmaningarna vi ser framför oss. Att regeringen skjuter till nästan 90 miljoner till Örebro kommun är en tydlig prioritering av välfärden. För Örebro motsvarar detta som ett räkneexempel nästan två nya stora grundskolor. Alltså lokaler, personal och materialkostnader för 900 elever. Eller kostnaden för att bygga och bemanna 130 nya vård- och omsorgsplatser. Det är oerhört välkommet att staten nu ser behoven i skola och omsorg, säger Kenneth Nilsson, kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro.

– Jag känner mig så glad idag! Vi kommer att använda pengarna till att förstärka skolan med mer personal för att nå måluppfyllelsen, samt öka personaltätheten inom vård och omsorg. Vi kommer att kunna jobba med att ta bort delade turer, samt öka sysselsättningsgrader, vilket framförallt gynnar kvinnorna. Vi kommer också kunna förstärka arbetet med det förebyggande arbetet. Det här är en bra budget för oss i Lindesberg, med drygt 45,5 miljoner kronor i ökade statsbidrag, säger Irja Gustavsson, kommunstyrelsens ordförande (S) i Lindesberg.

– Det känns skönt att regeringen prioriterar välfärden, och också tar stor hänsyn till den situation som råder efter höstens stora flyktingmottagande. Hällefors kommun får drygt 17,5 miljoner kronor och det kommer göra stor nytta för oss, säger Annahelena Järnberg, kommunstyrelsens ordförande i Hällefors.

– Jag tycker att den nya kommunledningen i Laxå ska skatta sig lycklig över att vi har en regering som prioriterar kommunerna, även de mindre kommunerna i Sverige. Laxå kommun får drygt 17 miljoner kronor, vilket motsvarar över 3000 kronor per invånare i Laxå. Det är dubbelt så mycket som genomsnittet i länet. Jag förutsätter att kommunledningen nu tar sitt ansvar, men helt klart är att utan det här tillskottet från regeringen skulle läget i Laxå vara helt annorlunda, säger Therese Magnusson, företrädare för Socialdemokraterna i Laxå.

facebook Twitter Email