Rikspolischefen öppnar för att trygghetshundarna kan bli kvar

När det stod klart att polisen nationellt ville avsluta ett projekt med trygghetshundar för kvinnor som utsatts för våld, reagerade socialdemokraten Bengt Storbacka snabbt. Igår tog han upp frågan i polisens insynsråd med rikspolischefen och nu försöker man att hitta en öppning för att trygghetshundarna kan få vara kvar i samverkan med andra aktörer som kan ha ansvaret.

– Polisen redogjorde igår på mitt initiativ för skälen till att man vill lägga ned projektet med trygghetshundarna. Jag lyssnade men kände inte att skälen var tillräckliga. Trygghetshundar är och har varit den frihetsreform många – framförallt kvinnliga – brottsoffer behövt för att kunna leva ett något sånär normalt och tryggt liv. Att då avsluta ett sådant projekt för att det finns oklarheter är inte ok, och det var jag tydlig med, säger Bengt Storbacka, socialdemokratisk regionpolitiker och ledamot i polisens nationella insynsråd.

– Jag vill att polisen samverkar med andra aktörer, exempelvis brottsförebyggande råd, föreningsliv och myndigheter för att kunna ge våldsutsatta kvinnor trygghet. Vi behöver mer samverkan och mer trygghet, inte mindre, säger Bengt Storbacka.

– Rikspolischefen lovade igår att polisen ska fortsätta att titta på frågan tillsammans med andra aktörer. Han tyckte att projektet var så på pass bra och viktigt att han ville försöka hitta en lösning. Polisen kommer att återkomma, och jag kommer att fortsätta bevaka och jobba för att trygghetshundarna ska få vara kvar, avslutar Bengt Storbacka.

facebook Twitter Email