Forsberg-Fransson går vidare till nya utmaningar

Efter 22 år som landstingsråd och tolv av dem som landstingsstyrelsens/regionstyrelsens ordförande meddelar Marie-Louise Forsberg-Fransson idag att hon slutar som regionstyrelsens ordförande och går vidare till andra utmaningar.

– Efter 22 år i landstingspolitiken har jag nu bestämt mig för att gå vidare i livet. Det har varit roligt, lärorikt och utmanande, men det har också varit tuffa år. En stor del av mitt liv har jag ägnat åt att utveckla hälso- och sjukvården och regionalpolitiken i Örebro län. Det är områden jag brinner för, och jag är särskilt stolt över att ha fått vara med och få till stånd vårt universitetssjukhus och läkarutbildningen tillsammans med Örebro universitet, och hur vi kunnat slå vakt om sjukhusen i Karlskoga och Lindesberg genom att bygga ”ett sjukhus på tre ben” med universitetssjukvård på alla tre sjukhusen. Men nu känner jag att det är dags att lämna över uppdraget och för mig att gå vidare till andra utmaningar. Det är en lämplig tid att lämna nu i mitten av mandatperioden, för det ger goda förutsättningar för min efterträdare att växa in i uppdraget. Jag räknar med att göra min sista arbetsdag som styrelseordförande den sista januari 2017, men kommer tills vidare att behålla externa uppdrag, som exempelvis ordförandeskapet i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

– De senaste tolv åren har jag haft förmånen att leda vårt landsting, numera Region Örebro län. När jag tillträdde 2004 hade Örebro läns landsting i tolv års tid haft stora underskott, och det var en verksamhet med stora omställningsbehov.  Inte minst såg jag redan då behovet av att ta till vara hela länets sjukvård och slå vakt om och utveckla den kompetens och de resurser vi har i våra medarbetare och vår verksamhet runt om i länet, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson, regionstyrelsens ordförande (S).

– Det är också roligt att kunna konstatera att sedan jag tillträdde som styrelseordförande har landstingets/regionens budget visat ett positivt resultat varje år. Det har skett samtidigt som vi utvecklat länets tre sjukhus och hälso- och sjukvården i hela länet, istället för att lägga ner sjukhus som det flesta landsting gjorde de åren. Vi har ordning och reda på ekonomin, vi har aldrig haft så hög produktion som nu, och vi har en ny organisation med närsjukvård och länskliniker som nu landat. Det är början till en ny framtid och därför känns det bra att lämna över till någon ny, med nya krafter och nya tankar att föra Region Örebro län framåt, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson.

– Med ett av landets mest välskötta landsting/regioner och med ordning och reda i ekonomin känner jag att jag med stolthet kan lämna över arbetet med den fortsatta utvecklingen av sjukvård och regionala tillväxtfrågor till den efterträdare som partiet väljer, avslutar Marie-Louise Forsberg-Fransson.

facebook Twitter Email