Ombud valda till partikongressen

Socialdemokraterna i Örebro län har valt sina 13 ombud till Socialdemokraternas partikongress i Göteborg den 8-12 april 2017. Totalt samlas 350 ombud för att hantera motioner, program och personval.

Partidistrikten är ansvariga för att genomföra ombudsvalen. Alla medlemmar har rätt att kandidera som ombud och sedan genomförs ett ombudsval där medlemmarna röstar. De kandidater som fått mest röster i respektive valkrets blir ombud.

I Örebro läns partidistrikt valde 49 medlemmar att kandidera och valet genomfördes 12-22 november. De valda ombuden presenteras i ordning för respektive valkrets.

Norra 3 ombud:
Irja Gustavsson, 59 år, Lindesberg
Solveig Oscarsson, 58 år, Nora
Bengt Storbacka, 59 år, Lindesberg

Västra 2 ombud:
Yvonne Nilsson, 50 år, Karlskoga
Muris Beslagic, 52 år, Degerfors

Södra 3 ombud:
Katarina Hansson, 48 år, Kumla
Robert Roos, 32 år, Kumla
Andreas Svahn, 43 år, Hallsberg

Örebro 5 ombud:
Kenneth Nilsson, 40 år, Örebro
Gun Carlestam Lewin, 76 år, Örebro
Björn Sundin, 46 år, Örebro
Ida Eklund, 30 år, Örebro
Lisa Dahlpil, 51 år, Örebro

(Eva Eriksson, Örebro var vald som ombud i Örebro men har avsagt sig platsen. Lisa Dahlpil var näst på tur att bli ombud.)

facebook Twitter Email