Satsning på utökad intensivvård för nyfödda vid Universitetssjukhuset i Örebro

Regionstyrelsen väntas på sitt sammanträde idag uppdra åt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen att förstärka bemanningen för neonatal intensivvård, det vill säga vården av nyfödda, vid Universitetssjukhuset i Örebro.

– Vården av nyfödda i behov av intensivvård utvecklas hela tiden och blir allt mer specialiserad. I vår sjukvårdsregion har Akademiska sjukhuset i Uppsala just nu reducerad kapacitet, samtidigt som det föds allt fler barn. Därför utökar vi vår bemanning inom intensivvården för nyfödda med en personal per pass dygnet runt. Det innebär att vi utökar vården med åtta nya barnsjuksköterske- eller underskötersketjänster, säger Karin Sundin (S), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård.

– Det är centralt att nyfödda barn får en bra och säker vård och det är viktigt att de som är i behov av intensivvård ska få det i sin närhet. Kostnaden för att utöka bemanningen beräknas uppgå till drygt 4 miljoner kronor. Vi ser ett stort behov och har därför valt att prioritera det här, säger Jihad Menhem (V), regionstyrelsens vice ordförande.

– Vi har fått en skrivelse från ordförande i specialitetsrådet i barnsjukvård i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion om behovet. Just nu är kapaciteten reducerad på Akademiska i Uppsala, men även när kapaciteten på sikt har utökats i Uppsala kommer vi i sjukvårdsregionen behöva ett stärkt universitetssjukhus i Örebro inom neonatalvården, säger Catrin Steen (MP), regionråd.

facebook Twitter Email