Förnyat avtal med Värmland stärker Karlskoga lasarett

Ett nytt avtal mellan Region Örebro län och Landstinget i Värmland om vård vid Karlskoga lasarett mellan åren 2018 och 2021 har slutits. Avtalet gäller akut och planerad öppen och sluten vård samt medicinsk service vid Karlskoga lasarett för personer folkbokförda i Värmland. Det nya avtalet löper över fyra år med möjlighet till förlängning upp till 24 månader.

Sedan flera år finns ett långsiktigt samarbete mellan Region Örebro län och Landstinget i Värmland. Den gemensamma ambitionen har varit att utveckla ett förtroendefullt samarbete för att ge invånarna i det geografiska närområdet en god vård av bra kvalitet. Under 2017 kom var femte patient som vårdades på Karlskoga lasarett från Östra Värmland.

– Det nya avtalet befäster Karlskoga lasaretts ställning som ett viktigt sjukhus för både Region Örebro län och för Landstinget i Värmland, säger Karin Sundin (S), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor. Ett nytt fyraårsavtal ger lasarettet stabilitet och utvecklingsmöjligheter. Samverkan bidrar till en fortsatt gynnsam utveckling av verksamheten på Karlskoga lasarett.
– Under flera år har vi systematiskt stärkt Karlskoga lasarett såväl vad gäller verksamhet som byggnationer. Detta har vi kunnat göra tack vare vetskapen om att lasarettet spelar en sådan viktig roll för ett stort antal människor i både Örebro län och i gränstrakterna mellan Örebro och Värmland.

– Jag är glad att samarbete fortsätter, det säkerställer att värmlänningarna har tillgång till en god och nära vård säger Fredrik Larsson (M), ordförande i landstingsstyrelsen, Landstinget i Värmland.

Uppföljningar visar att den geografiska närheten till vården, tillgänglighet, kontinuitet, god kvalitet och hög patientsäkerhet är sådant som värdesätts mest från patienterna från Östra Värmland.

Avtalssumman beräknas till cirka 60-65 miljoner kronor per år.

facebook Twitter Email