Vem är Anders Ceder?

Idag träffade praktikanten Filip Ernkrans regionrådet Anders Ceder för att ta reda på vem han egentligen är och vad han vill. Nedan kan ni läsa hur det gick.

Hej Anders Ceder, vem är du?
– Tjena. Ja vem är jag? Jag är född och uppväxt i Guldsmedshyttan i norra länet. Jag har arbetat inom skolans värld i flera år innan politiken tog över. Mellan 1983 till och med dagens datum har jag haft politiska uppdrag i Lindesbergs kommun och jag har arbetat heltid med politik sedan 1995. Från och med valet 2015 är jag regionråd i Region Örebro län med ansvar för bland annat samhällsbyggnad- och personalfrågor.

Anders trivs som bäst med en kaffe i handen samtidigt som han sjunker ned i frågor om länets infrastruktur och kollektivtrafik.

 

Vilken fråga inom ditt ansvarsområde anser du vara viktigast just nu?
– Det anser jag är järnvägens funktion. Järnvägen ska gå i tid och vara trovärdig. Det är viktigt både för persontransporter men inte minst för att vår export ska fungera. Exporten är oerhört viktig för ett län som Örebro, inte minst för oss i Bergslagen där jag bor.

Någon fråga du anser extra viktig i valet om du tittar utanför ditt eget område?
– Det är vårdfrågan. Vi måste vara tydliga med att en god och jämlik vård ska finnas i hela länet och landet.

Namn: Anders Ceder
Bor: I Storå
Ålder: 66 år
Familj: Min hustru och våra två utflyttade söner på 33 år respektive 35 år.
Uppdrag: Regionråd, vice ordförande i nämnden för samhällsbyggnad, ledamot i regionstyrelsen samt ordförande i personalutskottet.

Filip som var praktikant för dagen intervjuade Anders på hans arbetsrum i Regionkansliet.
facebook Twitter Email