Stor ökning av operationer i hela Örebro län

Antalet operationer i Region Örebro län har ökat stort det senaste två åren. 2017 utfördes 4000 fler operationer än för två år sedan och totalt genomförs inom Region Örebro län cirka 32 000 operationer per år.

– Att vi efter förändringen av operationsverksamhetens organisation nu ser en ökning av antalet genomförda operationer är glädjande. Det visar att omorganiseringen gett resultat samtidigt som det stärker verksamheten vid länets tre sjukhus, säger Andreas Svahn (S) regionstyrelsen ordförande.

Ökningen av operationer var procentuellt störst vid Karlskoga Lasarett, plus 20 procent. Vid Universitetssjukhuset i Örebro skedde en ökning på 14 procent och vid Lindesbergs lasarett ökade operationerna med en procent.  Ökningen av operationer innebär bland annat att tillgängligheten förbättras och fler patienter opereras nu inom vårdgarantins gränser.

– Tillgängligheten är en oerhört viktigt fråga för oss socialdemokrater. Att den nu ökar är positivt. Vi ska dock inte nöja oss utan nu fortsätter arbetet med att öka tillgängligheten. Till exempel öppnar snart en ny urologisk mottagning vid USÖ, som inte minst ökar vår kapacitet för vård för prostatacancer, säger Karin Sundin (S), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård.

Sammantaget i Region Örebro län har den största ökningen skett inom ögonsjukvården som ökat sina operationer med 1500 under tvåårsperioden, vilket motsvarar 30 procent. Handkirurgin har ökat med 500, +20 procent. Båda dessa ökningar har skett på Universitetssjukhuset Örebro. Ortopedin har ökat med 700, vilket är en ökning med 16 procent, och de urologiska operationerna har ökat med 14 procent.

På Lindesbergs lasarett har den stora ökningen skett inom ortopedin där ökningen varit +450 operationer jämfört med för två år sedan, vilket motsvarer en ökning på cirka 60 procent.

På Karlskoga lasarett har de största ökningarna skett inom urologi, ortopedi och kärl-thorax dit länets hela verksamhet för utredning, bedömning och åtgärd av åderbråck har koncentrerats.

 

facebook Twitter Email