Örebroregionen storskräller – utsedd till Sveriges bästa logistikläge

Örebroregionen är tillsammans med Göteborg Sveriges bästa logistikläge 2018. Det står klart när tidningen Intelligent logistik presenterar sin årliga ranking.

Intelligent logistik har listat Sveriges bästa logistiklägen sedan år 2005 i syfte att ge vägledning för de företag som vill etablera ett centrallager för Sverige. I år listas 25 logistiklägen utifrån kriterier som närhet till antalet konsumenter, och kvalitet och hållbarhet i regionens infrastruktur.

Många människor och mycket logistikytor

– I Örebroregionen tjänar vi på vårt optimala geografiska läge där en stor andel av Sveriges befolkning finns på relativt kort avstånd. Jag är också väldigt glad över universitetets nya logistikutbildning på civilingenjörslinjen vilket ger extra poäng i rankingen, säger Andreas Svahn, S, regionstyrelsens ordförande.

Ett annat tungt kriterium i rankingen är tillkommande logistikytor, större än 10 000 kvadratmeter, under de senaste fem åren. Örebroregionen har haft en stark tillväxt i logistikytor under flera år och 2018 är det endast i Göteborgsregionen som det byggs mer.

– Den starka samverkan som vi nu utvecklat inom Business region Örebro, BRO, visar verkligen vad samverkan kan åstadkomma. Vårt gemensamma arbete för att attrahera logistikföretag har varit framgångsrikt och är avgörande för topprankingen, säger Irén Lejegren, S, regionråd och ordförande i BRO.

Hållbar infrastruktur

Även hållbarhet i den samlade infrastrukturen, så väl miljömässig och social som ekonomisk hållbarhet, utgör ett kriterium. Regioner som har mest flöden via sjöfart och järnväg är starkare ur hållbarhetssynpunkt än regioner med främst lastbilsflöden, och tjänar på detta i rankingen.

– Detta gynnar bland annat Örebroregionen som är ett nav för den svenska godstrafiken, med effektiva godsflöden, och som utvecklas ytterligare under de kommande åren, säger Mats Gunnarsson, MP, ordförande i Region Örebro läns nämnd för samhällsbyggnad.

Kontakt

Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande, telefon: 070-524 22 66

Irén Lejegren, regionråd och ordförande i BRO, telefon: 070-663 19 75

Mats Gunnarsson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, telefon: 072-742 74 55

Senast uppdaterad: tisdag 13 februari 2018

facebook Twitter Email