Fortsatt sjunkande arbetslöshet – kraftig minskning av ungdomsarbetslösheten

Arbetslösheten i Örebro län fortsätter att sjunka stadigt och är nu nere på 7,6 procent. Ungdomsarbetslösheten minskar ännu snabbare och jämfört med januari 2017 har den sjunkit med -2,6 procent.

– Vi ser en oerhört god utveckling på arbetsmarknaden i Örebro län och allt fler medborgare har ett jobb att gå till idag. Det är en positiv utveckling som skett under den socialdemokratiskt ledda regeringen sedan 2014. Det är av stort värde både för individen som får ett sammanhang och egen försörjning som för samhället som får ökade skatteintäkter till välfärd och hållbara reformer, säger Matilda Ernkrans, riksdagsledamot (s) och ordförande för Socialdemokraterna i Örebro län.

Det är Arbetsförmedlingen som i sin månadsstatistik för januari 2018 rapporterar om den kraftiga minskningen i arbetslöshet. Statistiken visar en stor minskning i arbetslöshet, från 8,2 procent i januari 2017 till 7,6 procent. Ungdomsarbetslösheten minskar ännu snabbare, från 12,6 procent i januari 2017 till dagens 10,0 procent.

Satsningar på yrkesutbildningar och hållbar logistik ger resultat

En av de åtgärder som lett till jobb är yrkesutbildningar. Nationellt har yrkeshögskolan haft sitt bästa år och rekordmånga, 93 procent av de 13 000 som tog examen 2016 hade året efter, 2017, ett jobb att gå till. Även i Örebro län är andelen som har ett jobb att gå till efter examen från yrkeshögskolan fortsatt hög och de som utbildats i länet har oftare ett jobb som överensstämmer med utbildningen än de som utbildats i övriga riket. Detta framgår i den årliga översikt av studerandes sysselsättning som gjorts av Myndigheten för yrkeshögskolan.

– Det hårda arbetet för en hållbar tillväxt och bättre matchning i Örebro län ger resultat. Vi ser hur yrkesutbildningar lockar allt fler och hur det leder till jobb. Samtidigt ser vi hur det långsiktiga arbetet med att stärka Örebros roll som strategisk plats för hållbar logistik lönar sig, säger Andreas Svahn , regionstyrelsens ordförande (s) i Region Örebro län.

Tidigare i veckan utnämndes Örebroregionen till Sveriges främsta logistikläge när tidningen Intelligent logistik presenterade sin årliga ranking. En position man förväntas försvara nästa år, inte minst då universitetet nyligen etablerat ett nytt forskningscenter för hållbar logistik, något som inte räknats in i årets ranking.

– Vi har länge arbetat med att tillsammans med näringslivet och universitetet för att dra nytta av Örebroregionens läge i Sverige och utveckla nya hållbara lösningar kring logistik. Det arbetet leder både till en hållbar tillväxt såväl som till fler jobb, säger Irén Lejegren, regionråd (s) och ordförande i Business Region Örebro.

Läs mer: 
Arbetsförmedlingens månadsstatistik
Myndigheten för yrkeshögskolan
Intelligent logistik

 

 

facebook Twitter Email