Socialdemokraterna vill fortsätta investera vårdens medarbetare

Sjukvården är en viktig grundsten i välfärden. Alla ska känna sig trygga med att de får god vård oavsett var de bor. Därför väljer vi investeringar i vården före stora skattesänkningar.

Arbetsmiljön är central för en bättre sjukvård. Därför var rätten till heltid och ett stopp för delade turer viktiga prioriteringar för oss Socialdemokrater i valet 2014. Det arbetet pågår och i Region Örebro län har vi idag inga delade turer samtidigt som över 98 procent av medarbetarna har en heltidstjänst. Nu tar vi socialdemokrater nästa steg och går fram med ett nationellt arbetsmiljölöfte.

De som arbetar i välfärden ska hinna, orka och kunna ge patienter, brukare och klienter en god vård och omsorg av hög kvalitet. Sjukfrånvaron ska ned genom att resurser skjuts till för öka bemanningen och minska personalomsättningen. Vården ska vara en plats där medarbetarna trivs och vill arbeta.

För att lyckas med detta behöver vi inte bara mer resurser. Vi behöver också satsa på utbildad personal med rätt kompetens för sina uppgifter. Det ska löna sig att utbilda sig inom yrken där det idag råder brist. Vi socialdemokrater vill förlänga och bygga ut sin satsning på öronmärkta pengar för att sjuksköterskor ska kunna specialistutbilda sig genom utbildningsanställningar. Det ligger väl i linje med det arbete som bedrivs i Region Örebro län. I år beviljas 60 nya sjuksköterskor möjligheten att skaffa sig specialistkompetens inom ramen för utbildningsanställning.

För oss socialdemokrater är målet tydligt – sjukvården ska vara trygg för alla. Vi väljer investeringar i sjukvården före stora skattesänkningar. Vi ska framåt tillsammans.

Karin Sundin
regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor (S).

Texten är också publicerad i Karlskoga Kuriren – här.

facebook Twitter Email