En tillgänglig hälso- och sjukvård

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med hälso- och sjukvården. Därför satsar Region Örebro län på drop in-mottagningar på samtliga vårdcentraler i länet

– Att länets invånare ska få kontakt med sin vårdcentral samma dag som de upplever ett behov är en viktig kvalitetsfråga och något vi satsar på. Ett sätt är att alla länets vårdcentraler ska ha drop in-mottagningar, säger Karin Sundin (S), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor.

Första kontakten med vården är viktig

Under 2018 ligger ett stort fokus på tillgänglighet när det gäller hälso- och sjukvården i Örebro län. Det handlar bland annat om fortsatt arbete med e-tjänster, planering för en virtuell vårdcentral och fortsatt arbete med länsövergripande verksamheter. Det handlar också om satsningen på drop in-mottagningar, att man som patient med en lättare åkomma kan vända sig till vårdcentralen för en medicinsk bedömning utan att först behöva boka en särskild tid.

– Det är viktigt att hela hälso- och sjukvårdskedjan fungerar, och där är den första kontakten med den nära sjukvården avgörande. Vi ska ha en trygg, tillgänglig och högkvalitativ sjukvård i hela länet, säger Karin Sundin.

I dag erbjuder 14 av Region Örebro läns vårdcentraler en drop in-mottagning under vissa tider. Dessa är:

  • Askersund vårdcentral
  • Baggängen vårdcentral
  • Brickebacken vårdcentral
  • Hallsberg vårdcentral
  • Karla vårdcentral
  • Karolina vårdcentral
  • Kopparberg vårdcentral
  • Lindesberg vårdcentral
  • Lillån vårdcentral
  • Odensbacken vårdcentral
  • Skebäck vårdcentral
  • Storå vårdcentral
  • Tybble vårdcentral
  • Ängens vårdcentral

Region Örebro läns övriga tio vårdcentraler kommer att öppna drop in-mottagningar innan året är slut.

facebook Twitter Email