Ordning och reda i varje klassrum

Trygghet och studiero är en förutsättning för att elever ska nå höga kunskaper. Ändå är det så många som var tredje elev i årskurs 9 som uppger att de inte har studiero på lektionerna. Mer än var tionde elev känner sig inte trygg i skolan.

Det är ett underbetyg för den svenska skolan. En skola som ser mellan fingrarna på stök, skolk och sena ankomster sviker alla barn. Men störst är sveket mot de barn som kommer från hem med svag studietradition och som behöver skolan allra mest.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har under mandatperioden gett Skolverket i uppdrag att ta fram kompetensutvecklingsinsatser för att stärka lärarna i klassrummet. Erfarenheten är att en strukturerad undervisning där läraren har ett tydligt ledarskap i klassrummet ofta är det främsta botemedlet mot stök och oordning i skolan. Regeringen har också satsat på att öka antalet vuxna i skolan. Under de senaste åren har 20 000 fler medarbetare anställts. Det har förstås stor betydelse för tryggheten i skolan.

facebook Twitter Email