Alla har rätt till ett liv i frihet – fritt från förtryck och hot om våld

Vi lever idag i ett av världens mest jämställda länder. Det är en självklar rättighet att kvinnor i Sverige har rösträtt, får välja vem man vill leva med och om man vill ha barn. Så har det inte alltid varit och kampen för kvinnors lika rätt i samhället har varit både hård och lång.

Idag så finns det unga, framförallt kvinnor, som lever ett liv i ofrihet. Deras liv kontrolleras genom hot om våld och socialt utanförskap. Det är oacceptabelt. Därför agerar vi socialdemokrater nu kraftfullt för att begränsa hedersrelaterat våld och förtryck.

För att fortsätta utveckla och stärka jämställdheten i vårt land vill vi:

  • Ta fram en 10-årig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld samt prostitution och människohandel.

  • Utöver de 100 miljoner som den socialdemokratisk ledda regeringen idag fördelat till bekämpandet av hedersrelaterat våld och förtryck så vill vi fördela ytterligare 100 miljoner 2019-2020.

  • Att Länsstyrelser och andra myndigheter ska få i uppdrag att stödja lokalt arbete och förebyggande verksamhet och två nya myndigheter inrättas: Jämställdhetsmyndigheten samt Delegationen mot segregation som ska arbeta för att stärka jämställdhet och jämlikhet i Sverige.


Utöver detta har och vill vi socialdemokrater stärka resursfördelningen till polismyndigheten och rättsväsendet. Vi har även gått fram med förslag om skärpta straff för en rad olika brott – bland annat sexualbrott.

Som socialdemokrater är det vår skyldighet att alltid sätta friheten först och det kommer vi att göra. Vi måste kunna se unga kvinnor och män i ögonen och säga att vi gjort det vi kan för att de ska få leva ett liv i frihet, fritt från förtryck och hot om våld.

Eva-Lena Jansson
Socialdemokraterna, riksdagsledamot

Dennis Begic
Socialdemokraterna, riksdagskandidat

facebook Twitter Email