Alla som lever i Sverige ska kunna svenska

För att kunna få ett jobb i Sverige behöver du kunna svenska. Därför föreslår Socialdemokraterna nu nya reformer för att nyanlända och invandrare ska lära sig svenska. Förslagen innehåller både stöd och krav för individen.

Idag har finansminister Magdalena Andersson och arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson presenterat tre förslag för att fler nyanlända ska lära sig svenska. Det handlar om en språkplikt för asylsökande och försörjningsstödstagare, att möjliggöra språkstudier för föräldralediga och språkinsatser för nyanlända som arbetar inom välfärden.

– Vi vet att kunskaper i svenska är grundläggande för att människor ska kunna få ett arbete och etablera sig i Sverige. Därför lägger vi nu fram förslag som innebär att kraven på deltagande i SFI tydliggörs men också att stödet till individen ökar, säger Dennis Begic, riksdagskandidat för Socialdemokraterna i Örebro län.

– Det här är en tydlig socialdemokratisk politik som skapar möjligheter för människor och som har fokus på både individens rätt till utbildning men också krav att delta.

Förslagen i korthet:

  • Socialdemokraterna vill införa en språkplikt som innebär att det blir obligatoriskt för asylsökande att delta i språkträning. Vid frånvaro från undervisningen ska det gå att dra in den asylsökandes dagersättning. Samma språkplikt ska gälla människor som har försörjningsstöd och som behöver lära sig mer svenska för att få jobb. Det ska bli obligatoriskt att delta i SFI eller annan språkträning, annars ska försörjningsstöd nekas.
  • Föräldralediga nyanlända, särskilt kvinnor, behöver lära sig mer svenska för att snabbt komma ut på arbetsmarknaden. Därför vill Socialdemokraterna satsa på öppna förskolor som också har språkträning för föräldrarna. Samtidigt behöver föräldraförsäkringen ses över för att säkerställa att studier i svenska inte behöver avbrytas i samband med föräldraledighet – istället ska språkträning uppmuntras.
  • I den svenska välfärden ska den som behöver vård och omsorg känna sig trygg med att kunna förstå vad personalen säger. Socialdemokraterna vill därför i samråd med arbetsmarknadens parter utforma en modell för språkträning för anställda i välfärden som behöver förbättra sin svenska.
facebook Twitter Email