Aktiv bostadspolitik ger fler och billigare bostäder i Örebro län

Det statliga investeringsstödet för byggande av hyresrätter och studentbostäder har som syfte att stimulera byggandet av små och billiga hyresrätter. Sedan det statliga investeringsstödet infördes 2015 har 10 969 bostäder beviljats stöd. Örebro län hör till de län som ligger i topp sett till antal beviljade stöd och här har 694 bostäder byggts med hjälp av stödet.

– Vi i Örebro kommun har länge haft ett högt bostadsbyggande och ett aktivt arbete för att få fram billigare bostäder så att vanligt folk har råd att bo även i nyproduktion. I det arbetet är investeringsstödet som den S-ledda regeringen tagit fram oerhört viktigt för att få till volym i antal bostäder so fler har råd att bo i, vilket också siffrorna visar, säger Ullis Sandberg (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnad i Örebro kommun.

I mars beslutade regeringen om förändringar i förordningen om stödet och ändringarna trädde i kraft den 1 maj. Genom ändringarna utökas både stödnivån och den tillåtna normhyresnivån för investeringsstödet i samtliga geografiska områden. Dessutom införs en påbyggnadsbonus som innebär att den som bygger nya hyresbostäder och studentbostäder genom att utöka antalet våningsplan i en befintlig byggnad kan få en bonus utöver grundstödet.

– I sex av länets kommuner har bostäder byggts med hjälp av investeringsstödet vilket är väldigt positivt. Nu har ett antal förändringar genomförts för att ännu fler bostäder ska byggas och att de ska ha en rimlig hyra så att fler har råd med en egen bostad, säger Matilda Ernkrans (S), ordförande för Socialdemokraterna i Örebro län.

Örebro län Antal bostäder med beviljat stöd, från start 2015
Askersund 10
Karlskoga 11
Örebro 105
Örebro 78
Örebro 161
Örebro 47
Degerfors 10
Karlskoga 40
Laxå 5
Nora 1
Örebro 61
Örebro 60
Örebro 40
Örebro 14
Degerfors 10
Örebro 41
Totalt 694

Diagrammet visar antalet beviljade projekt och hur många bostäder som omfattas per projekt.

Källa: Boverket

 

facebook Twitter Email