Svensk sjukvård är bäst i världen – och USÖ är bäst i Sverige

I veckan släppte Sveriges kommuner och landsting, SKL, en stor rapport om sjukvården i Sverige och hur den står sig i jämförelse med 16 andra OECD-länder. Rapporten visar att svensk sjukvård har bäst medicinska resultat av alla jämförbara länder, att effektiviteten är näst högst i världen och att man ligger i topp gällande väntetider till operation. Sedan tidigare har en ranking från Dagens Magasin visat att Universitetssjukhuset i Örebro, USÖ, ligger etta i Sverige gällande medicinsk kvalitet.

Den nya rapporten är utförd av SKL och använder data ifrån OECD:s register, Världshälsoorganisationen WHO och EU:s statistikkontor Eurostat. Rapporten utgår ifrån de medicinska resultaten – det vill säga hur väl vården lyckas få patienten att överleva och inte dö för tidigt.

– Det här är ett tydligt kvitto på att svensk sjukvård håller hög klass och att den räddar liv. Nu får vi inte nöja oss utan det gäller att fortsätta prioritera investeringar i sjukvården före skattesänkningar så att vi kan fortsätta ligga kvar i den internationella toppen och rädda ännu fler liv, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsen ordförande.

Rapporten har tittat på kvalitet, effektivitet och väntetider. Sverige ligger i topp i alla tre kategorierna. I fråga om kvalitet, där man tittat på 13 kvalitetsindikatorer så som överlevnad vid bröstcancer, hjärtinfarkt och stroke, ligger Sverige etta. I fråga om effektivitet, där kvaliteten sätts i relation till resurser i andel av BNP som går till sjukvård, ligger Sverige tvåa enbart slagna av Finland. I fråga om väntetider till operation ligger Sverige, trots att väntetiderna ökat något topp fyra av de jämförda länderna.

Tidigare i år genomförde Dagens Medicin en ranking över hur sjukhusen i landet presterar i relation till varandra. Den visade att USÖ är bäst på medicinsk kvalitet av alla universitetssjukhus när man tittar på de tolv delkategorierna: Hjärtsjukvård, strokesjukvård, kärlkirurgi, cancersjukvård, diabetes, förlossning, ortopedi, ljumskbråck, gynkirurgi, intensivvård, psykiatri och njursvikt.

– Att svensk sjukvård ligger bäst till i världen gällande medicinsk kvalitet är glädjande. Det visar att vi har en sjukvård som är bäst på det den ska göra – rädda liv. Och även om det inte är exakt samma indikatorer i den internationella jämförelsen som i den nationella så sätter det USÖ:s placering som bäst på medicinsk kvalitet i landet i ett annat ljus. Det här innebär att USÖ är ett universitetssjukhus av mycket hög internationell klass. Det ska vi bygga vidare på, inte minst genom miljardinvesteringen i ett nytt H-hus som kommer ge hela sjukvården i länet ett lyft, säger Karin Sundin (S), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor.

Mer information:
SKL:s rapport https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/sverigeitoppiinternationelljamforelseavsjukvard.16321.html

facebook Twitter Email