Regionledningen satsar på en mer jämlik hälsa för alla barn

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har drivit fram satsningar på ökade insatser för barnhälsovården och tandvården för barn i socioekonomiskt utsatta områden. Nu har regionledningen, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet beslutat hur satsningarna ska göras i Örebroregionen. Genom ökade hembesök ska hälsoklyftorna i regionen minska.
– Som socialdemokrat är jag stolt över att kunna presentera det här beslutet som tar sikte på de mest utsatta barnen. Att öka antalet hembesök inom barnhälsovården är en satsning som handlar om att komma åt skillnaderna i uppväxtvillkor och överbrygga de klassklyftor som går att följa genom hur barnen mår och hur de lyckas senare i livet. Det här är ett tydligt sätt att säga att vi tar gemensamt ansvar för våra barn, oavsett vilka de är och var de bor, säger Karin Sundin (S), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor.

Satsningen riktar sig mot de mest socialt utsatta områdena i länet: Vivalla, Varberga, Baronbacken, Oxhagen och Brickebacken i Örebro samt Baggängsområdet i Karlskoga. Där kommer utökade hembesök hos familjer med barn som är 0-6 år att utföras av hälsovården och folktandvården.

– Alla barn ska få en bra start i livet. Det är en fråga om rättvisa. Men klyftorna i samhället ökar. Det vill vi socialdemokrater ändra på. Att genomföra fler hembesök är en modell som använts i Rinkeby i Stockholm och som har gjort skillnad bland annat genom att stärka föräldrarna i deras föräldraskap. Det är en oerhört viktigt investering för framtiden, säger Sundin.

Satsningen har blivit möjlig efter att regeringen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram en strategi för en jämlik hälsoutveckling i hela landet. Region Örebro län får 3,6 miljoner kronor för att genomföra satsningen.
facebook Twitter Email