Vallöfte: Stärkt skydd för personal inom vård- och blåljusverksamhet

Socialdemokraterna i Örebro län vill stärka skyddet för personal inom vård- och blåljusverksamhet. Det handlar dels om att stärka det rättsliga skyddet och dels om att se över insatser som kan öka tryggheten i vardagsarbetet.

– De som arbetar för att garantera oss liv och hälsa är samhällets hjältar och de förtjänar att känna sig trygga på jobbet och ska behandlas med respekt. Därför vill vi stärka det rättsliga skyddet för bland annat blåljuspersonal, säger Lena Rådström Baastad (S), riksdagskandidat för Socialdemokraterna i Örebro län.

Den S-ledda regeringen har tillsatt en utredning som ska se över det straffrättsliga skyddet för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner. Det S-ledda Region Örebro vill även att skyddet ska omfatta hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med icke akut vård utanför vårdens egna lokaler– exempelvis mobila team. Socialdemokraterna i Örebro län framhåller även vikten av ökat skydd och säkerhet för personal som arbetar i anslutning till akutintag.

– Våra medarbetare i Region Örebro län utför ett livsviktigt arbete oavsett om de arbetar på ambulansen, i mobila team eller i anslutning till akuten. De ska ha det stöd som krävs för en trygg och säker arbetsmiljö. Samhällets signal till de som skapar otrygghet ska vara tydligt: rör du våra hjältar så straffas du hårt, säger, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

För att öka tryggheten och garantera säkerheten kommer Socialdemokraterna i Örebro län se över behoven av fler väktare och utökade möjligheter till kameraövervakning i anslutning till särskilt utsatt sjukvård och blåljusverksamhet.

facebook Twitter Email