Region Örebro län ska vara oberoende av hyrläkare

Inför valet presenterar Socialdemokraterna i Region Örebro län ett vallöfte om att vården ska bli oberoende av hyrläkare. Löftet innebär att fortsätta satsa på att erbjuda läkare specialistutbildningar och anställning i regionen samt att bygga ut den länsgemensamma läkarpoolen. Syftet är att skapa kontinuitet och trygghet för våra patienter. För inte minst äldre och kroniskt sjuka patienter är det speciellt viktigt att få möta samma vårdpersonal, som har god kunskap om patienterna och deras behov. Det skapar en bättre arbetsmiljö för personalen och är mindre kostsamt för regionen. Region Örebro län är ett av få landsting/regioner som inte hyr in sjuksköterskor.

– När hyrläkare ersätts med anställda medarbetare kan vi bli bättre på att vi erbjuda en fast kontakt i vården. Det är bra för patienternas trygghet och för den medicinska kvalitén, säger Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande (S).

– Inhyrda läkare kan vara en bra lösning vid tillfällig lösning vid sjukdom eller exempel arbetstoppar. Men det är med fast anställd personal vi får stabila verksamheter och kraft att utveckla och förbättra sjukvården. Vi vill att personalen i vården ska ha bra villkor, känna stolthet över sitt arbete och vilja vara med och utveckla det, säger Karin Sundin, regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor (S)

 

facebook Twitter Email