Stärkt kompetensförsörjning genom fler lärcentra i hela länet

Kompetensförsörjningen behöver stärkas i hela Örebro län. Därför ger Socialdemokraterna i Örebro län vallöfte om fler lärcentra i länet.

Socialdemokraterna i Örebro län presenterade en valnyhet på Hällefors folkhögskola den 13 augusti. För Hällefors har vuxenutbildningar spelat mycket stor roll för att säkra kompetensförsörjningen på orten.

– Det här vallöftet stärker landsbygdskommuner som Hällefors, säger Annalena Järnberg (S), kommunstyrelsen ordförande i Hällefors.

För att människor ska få jobb och näringslivet ska få den kompetens de behöver har Region Örebro län en betydande roll. Lärcentra ska vara kopplade till behovet.

– Det är avgörande för länets tillväxt och utveckling att klara av att möta arbetsmarknaden. Region Örebro län har en viktig roll som samordnare, säger Irén Lejegren (S), regionkandidat och ordförande för nämnden för regional tillväxt.

På ett lärcentra samlas lärande för vuxna. De kan vara väldigt olika med olika samarbeten mellan kommuner, gymnasium, näringsliv, universitet och region. De ska motsvara det lokala behovet. Ett lärcentra kan innehålla SFI och Komvux också.

– Fler ska få så nära som möjligt till utbildning. De studerande behålls också på orten. Kompetensförsörjningen i hela länet är oerhört viktig, säger Matilda Ernkrans (S), utbildningsutskottets ordförande och riksdagskandidat.

Större lärcentra finns i dag i Hallsberg, Karlskoga, Lindesberg och Örebro. Många kommuner har redan en samverkan kring utbildning för vuxna och som kan utvecklas.

En ökad samverkan när det gäller vuxnas lärande i länet är nödvändigt. Det är viktigt att geografiskt avstånd inte blir ett hinder för tillgång av vuxenutbildning. Lärcentra möjliggör utbildning på distans på hemorten och Socialdemokraterna vill utveckla lärcentra i hela länet. För personer med annan språklig bakgrund är en ökad samverkan kring SFI viktig och SFI-undervisningen i länet behöver knytas mer till arbetsliv och praktik. Det är viktigt att fortsätta utveckla arbetet med validering i hela länet och det kommer att stärkas genom en planerad sammanhållen organisation.

Vallöftet: Fler lärcentra för en stärkt kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen ska stärkas i hela Örebro län. Därför satsar vi på fler lärcentra.
Vi vill att lärcentra, kopplade till kommun, gymnasium, universitet, Region Örebro län och näringsliv, ska finnas i varje länsdel och fortsätta utveckla de som finns. Sverige ska vara ett land där människor genom hela livet kan utbilda sig och fylla på sina kunskaper för att ta de jobb som växer fram utan att geografiska avstånd utgör hinder.

 

facebook Twitter Email