Socialdemokraterna presenterar valprogram – fokus på trygg vård

Socialdemokraterna i Örebro län har idag presenterat sitt valprogram vid Ängens vårdcentral. Fokus i valprogrammet ligger på en trygg sjukvård med minskat beroende av hyrpersonal, satsningar på äldres hälsa och kortare väntetider inom hälso- och sjukvården.

Regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn och Socialdemokraterna i Örebro läns ordförande Matilda Ernkrans fanns på plats på Ängens vårdcentral för att presentera partiets valprogram. De tio punkterna har stort fokus på hälso- och sjukvården men också på att fler unga ska klara av gymnasieskolan och på att stärka Örebroregionens ställning som logistiknav och tillväxtområde.

Hälso- och sjukvården i regionen håller en väldigt hög nivå. Men den står inför utmaningar framöver då behoven ökar i takt med att andelen äldre ökar. Därför fokuserar vi Socialdemokrater på att stärka sjukvårdens organisation genom mer resurser och nya arbetssätt. Vi behöver göra båda och framförallt prioritera investeringar före skattesänkningar om vi ska fortsätta utvecklas, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

Bland satsningarna på hälso- och sjukvårdsområdet finns bland annat satsningar på att korta väntetiderna inom primärvården och cancervården, satsningar på att bli oberoende av hyrpersonal och satsningar på en tryggare vård för äldre genom särskilda äldremottagningar på vårdcentralerna, mobila team i hemmet och snabbspår för äldre på akuten.

– Såväl den som arbetat ett helt liv som den som arbetar i vården ska känna att vi gör allt för att de ska ha en trygg och god vardag. Därför satsar vi på välfärden både regionalt och nationellt, exempelvis vill vi socialdemokrater skjuta till 20 nya miljarder till landets regioner och landsting. I det här valprogrammet tydliggör vi hur vi vill använda resurserna i Region Örebro län, säger Andreas Svahn.

Andra satsningar som återfinns i valprogrammet handlar om hur ungdomar i länet ska få det bättre. Socialdemokraterna i länet vill satsa på lärcentra så att fler oavsett var de bor ska kunna utbilda sig för dagens arbetsmarknad, att fler unga ska klara gymnasiet och stärka samverkan mellan den regionala vården och skolornas elevhälsa för att på ett bättre sätt ta hand om elever som lider av psykisk ohälsa.

– Utbildning är oerhört viktigt för människor såväl som samhället. Genom utbildning kan vi fortsätta utvecklas med bättre integration, bättre matchning på arbetsmarknaden, ett växande näringsliv och fler möjligheter för varje människa, säger Matilda Ernkrans (S), ordförande för Socialdemokraterna i Örebro län och ordförande i Riksdagens utbildningsutskott. En viktig del i det arbetet är att ta ansvar för att de unga som mår dåligt får ett bättre stöd än idag så att de mår bra och orkar prestera i skolan.

Läs mer om valmanifestet här.

facebook Twitter Email