Kortare väntetider till vården, det går före skattesänkningar

Hälso- och sjukvården i Region Örebro län håller hög kvalitet. Det är bra men vi står inför stora utmaningar de kommande åren. Andelen äldre och yngre i befolkningen ökar vilket ställer nya krav på vården. Samtidigt är väntetiderna inom vissa delar av vården allt för långa. Därför väljer vi sjukvården före skattesänkningar. 

Hälso- och sjukvården i Region Örebro län håller hög kvalitet inom flera områden. Vi har en trygg vård som medborgarna har förtroende för. Vi har dock problem med för långa väntetider, både till vårdcentralen och till viss specialistvård, bland annat ögonoperationer.

Den största anledningen till långa väntetider är brist på personal inom vissa specialiserade yrken, bland annat allmänläkare till vårdcentralerna och specialistsjuksköterskor inom flera olika områden. Därför måste vi satsa på medarbetarna.

Det är genom att investera i medarbetarna som vi kan minska väntetiderna i vården – inte genom privatiseringar och skattesänkningar. Vi vill förbättra arbetsvillkoren genom lönesatsningar och nya arbetssätt. Vi vill satsa på att ännu fler ska kunna utbilda sig till specialister inom vården. Vi ska bli oberoende av hyrpersonal.

Moderaterna och Sverigedemokraterna går nationellt fram med förslag på stora skattesänkningar, det samtidigt som sjukvårdens behov ökar i snabb takt då andelen yngre och äldre blir större i befolkningen. Skattesänkningar och minskade statsbidrag skulle slå hårt mot sjukvården i Region Örebro län.

Socialdemokraterna i Örebro län lovar att väntetiderna till cancervården och vårdcentralerna ska minska och att det ska finnas en fast vårdkontakt när du behöver det.

Våra förslag för att nå dit:

  • Satsa på personalens arbetsvillkor genom lönesatsningar och utbyggd möjlighet att utbilda sig till specialister med lön.
  • Bli oberoende av hyrläkare.
  • Stärka arbetsmiljön, bygga ut lokaler efter det växande behovet, utveckla teamarbeten och rekrytera fler fast anställda medarbetare.
  • Erbjuda en fast vårdkontakt för patienter med svåra eller komplexa sjukdomar.
  • Ge äldre en ännu tryggare vård genom särskilda mottagningar inom primärvården, mobila team för äldre och snabbspår på akuten.
facebook Twitter Email