Svahn (S) får fortsatt förtroende i Regionen – här är alla valen

Andreas Svahn (S) får fortsatt förtroende som ordförande i regionstyrelsen. Det beslutade regionfullmäktige vid dagens fullmäktigesammanträde.

– Det känns hedrande att få fortsatt förtroende som regionstyrelsens ordförande. Hälso- och sjukvården ska fortsätta utvecklas. De kommande fyra åren kommer vi att fortsätta arbeta för en jämlik vård genom regionens tre högkvalificerade sjukhus och vårdcentraler. Vi har även sett stora framgångar i vårt arbete för logistik och innovation vilket är ett arbete jag ser fram emot att fortsätta med. Region Örebro län står inför flera utmaningar men jag känner mig trygg i att hitta goda lösningar tillsammans med den nyvalda majoriteten och hela regionfullmäktige, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

Vid sammanträdet den 19 november valde regionfullmäktige de ledamöter och ersättare som ska sitta i regionstyrelsen och övriga nämnder under de kommande fyra åren. Nämnderna är nio till antalet, varav fem är nya, och består av mellan 9 och 15 ledamöter plus ersättare.

Inför mandatperioden 2019-2022 har de nya nämnderna fått överta en del av de ansvarsområden som regionstyrelsen har i dag. Bland annat kommer vårdgivaransvaret att flyttas från styrelsen till hälso- och sjukvårdsnämnden och folktandvårdsnämnden medan ansvaret för drift och service inom en rad områden flyttas till servicenämnden. På så sätt får regionstyrelsen en renodlad roll i övergripande och långsiktiga frågor.

Socialdemokraternas regionråd under den kommande mandatperioden blir:

• Andreas Svahn (S)
• Karin Sundin (S)
• Irén Lejegren (S)
• Nina Höijer (S)

Så här kommer  Socialdemokraternas grupp i regionstyrelsen att se ut under de kommande fyra åren:

  • Andreas Svahn (S) ordförande
  • Karin Sundin (S)
  • Daniel Andersson (S)
  • Nina Höijer (S)
  • Joakim Carlsson (S)
  • Irén Lejegren (S)

Klicka på länken för att ta del av alla ledamöter och ersättare i samtliga nämnder.

facebook Twitter Email