Satsningar på en tillgänglig hälso- och sjukvård av hög kvalitet

Det övergripande målet för Socialdemokraterna i Region Örebro län är att skapa en mer tillgänglig hälso- och sjukvård med ännu högre kvalitet. För att nå målet satsas 24 miljoner kronor på bland annat äldres hälsa, fler AT- och ST-tjänster samt ökad digitalisering i vården.

I budget för 2019 har majoriteten tagit höjd för en tuff ekonomisk utveckling där det blir allt fler äldre och yngre i befolkningen samtidigt som antalet arbetade timmar inte utvecklas lika snabbt. Pengar avsätts för framtida utmaningar och uppräkningen av ramtillskotten minskas något till 1 procent. Samtidigt genomförs flera satsningar utöver ramtillskottet, där bland annat 24 miljoner ska stärka hälso- och sjukvårdens tillgänglighet och kvalitet.

– Den ekonomiska och demografiska utvecklingen innebär att vi i budgeten måste ta ordentlig höjd för framtida utmaningar. På så sätt kan vi garantera en stabil utveckling över tid, säger Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande (S). Då blir det ännu viktigare att de satsningar vi gör riktas på områden som har störst behov och genomförs på det mest effektiva sättet.

En av de största satsningarna är på äldres hälsa. Där investerar man 6 miljoner kronor för att utveckla arbetet med mobila team för vård i hemmet, bättre omhändertagande på akuten och en äldremottagning i varje länsdel. Det är områden som Socialdemokraterna lyfte fram inför valet, som man nu genomför.

En annan stor satsning är den på fler AT- och ST-tjänster samt på digitalisering, 6,5 respektive 4 miljoner kronor satsas. Syftet är att öka kompetensen inom vården och samtidigt dra nytta av den digitala utvecklingen. Satsningarna är viktiga för att öka tillgängligheten, korta väntetiderna och höja kvaliteten.

– Att öka tillgängligheten, minska väntetiderna och utveckla vården för äldre var centrala budskap i vår valrörelse. Därför känns det bra att kunna genomföra de här satsningarna på fler utbildningsplatser, stärkt äldrevård och digitalisering trots att vi har ett tufft ekonomiskt läge. Satsningarna görs där de behövs som mest, säger Andreas Svahn.

Särskilda satsningar utöver ramtillskott:

6 miljoner kronor till äldres hälsa
6,5 miljoner kronor till fler AT- och ST-tjänster.
4 miljoner kronor till ökad digitalisering
3 miljoner kronor till utveckling av högspecialiserad traumavård
3 miljoner kronor till Mini Maria-verksamhet
1,5 miljoner kronor till forskning-, utbildning- och innovationssluss

facebook Twitter Email