Förlossningen i Karlskoga ska finnas kvar

Pressmeddelande från den styrande majoriteten i Region Örebro Län

Idag presenteras utredningen av kvinnosjukvården och förlossningsverksamheten i Örebro län. Utredningen visar med hänsyn till patientsäkerhet, bemanning och ekonomi att det finns klara fördelar med en samordning av förlossningsavdelningarna i Karlskoga och Örebro under sommartid. Utredningen berör även frågan om en permanent stängning av förlossningen i Karlskoga. En permanent stängning av förlossningen i Karlskoga har inte stöd av den politiska ledningen i Region Örebro län.

  • Utredningen visar på de stora utmaningar som kvinnosjukvården står inför i hela Sverige finns också i vårt län. I den politiska ledningen är vi överens om att även i fortsättningen ska förlossningen i Karlskoga vara kvar. Den absolut viktigaste frågan är att barn som föds och kvinnor som blir förlösta får en trygg och säker vård. För att klara det behövs långsiktiga åtgärder som minskar sårbarheten i såväl Karlskoga som på USÖ. Det blir inte ett lätt jobb men det måste göras, säger regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn (S).

  • Vi kommer inte förslå att förlossningen i Karlskoga ska läggas ner. Däremot visar utredningen att vi behöver jobba för att stärka kvinnosjukvården. Alla kvinnor ska känna sig trygga med att de får den vård som behövs i rätt tid oavsett om det handlar om barnafödande eller sjukdom, säger regionrådet Behcet Barsom (KD).

  • Vi ser hur patientsäkerheten bättre kan säkerställas med en permanent sommarsamordning av båda våra förlossningsenheter. De utvärderingar som är gjorda och utredningen i stort visar på att en sommarsamordning är bäst för både föräldrarna och det nyfödda barnet. För Centerpartiet är det viktigt att förlossningen i Karlskoga är kvar och öppen resten av året, fortsätter regionrådet Torbjörn Ahlin (C).

Utredningen kommer idag presenteras för medarbetarna inom Kvinnokliniken och presenteras på Hälso-och sjukvårdsnämnden den 13:e mars.

facebook Twitter Email