Kvinnosjukvården inom Region Örebro län ska utvecklas.

Kvinnosjukvården inom Region Örebro län ska utvecklas. Det menar hälso- och sjukvårdsnämnden som i dag fattade beslut om satsningar på vården av kvinnor med bäckenbottenrelaterad problematik och endometrios.

Många kvinnor lider av kraftiga smärtor eller spänningar i underlivet, i samband med menstruation eller efter förlossningar. Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade i dag beslut om att förbättra omhändertagandet av dessa kvinnor.

– Sjukvården som rör kvinnors specifika sjukdomar behöver utvecklas både i landet och i Region Örebro län. I dag har vi fattat viktiga beslut som kommer att kunna förbättra vården för väldigt många kvinnor som i dag lider i tysthet, säger Karin Sundin (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Nämnden antog i dag också de nya nationella riktlinjerna för vård vid endometrios, en vanlig sjukdom som innebär att livmoderslemhinnan växer utanför livmodern. Endometrios drabbar upp till var tionde kvinna i fertil ålder, vilket innebär att ungefär 250 000 kvinnor i Sverige har sjukdomen.

Nytt center på Karlskoga lasarett

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut innebär att ett center för patienter med bäckenbotten- eller endometriosrelaterad problematik placeras på Karlskoga lasarett. Det är ett beslut som innebär en kraftig förstärkning både av kvinnosjukvården i länet som helhet och av uppdraget för kvinnoklinikens verksamhet vid Karlskoga lasarett.

Vid sidan av nämndens beslut i dag fattade Karin Sundin den 5 juni beslut om en kartläggning för att utreda förutsättningarna för att återöppna förlossningsverksamheten vid Karlskoga lasarett. Kartläggningen ska tas fram skyndsamt och kommer presenteras vid hälso- och sjukvårdsnämndens första sammanträde efter sommaren, den 28 augusti.

– Förlossningsvården är en väldigt viktig del av den samlade kvinnosjukvården i länet. Regionledningens vilja är att kunna öppna förlossningskliniken i Karlskoga. Men samtidigt är det viktigt att vi också har fokus på att utveckla vården för kvinnor med underlivsproblematik. Där finns mycket god kompetens att bygga vidare på i Karlskoga, till nytta för hela länet, säger Karin Sundin.

Karin Sundin (S) Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden
facebook Twitter Email