Till alla er som jobbar inom vården

Jag vill inleda med att rikta några ord till alla i vår organisations som gör väldigt stor skillnad för hela samhället just nu.

Alla medarbetar inom smittskydd, hälsa och sjukvård men också medarbetare inom stöd och servicefunktioner som kök, städ, transport, IT och vaktmästeri. Men också medarbetare inom regional utveckling, kollektivtrafiken och många fler.

Jag vill tacka er för allt engagemang och allt slit men framförallt för att ni varje dag använder er er fulla kompetens att hjälpa och att stödja länsborna i vårt län.

Som högst ansvarig politiker är jag oerhört stolt över att få vara en del av denna här verksamheten.

– Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande

facebook Twitter Email