Balans på arbetsmarknaden

Just nu är det många som diskuterar arbetsrätten och den utredning om Lagen om anställningsskydd, LAS, som presenterats.

Jag vill gärna påminna om att vi socialdemokrater inte har ändrat åsikt om arbetsrätten – vi står kvar där vi alltid har stått: vi ska ha ett starkt anställningsskydd för svenska löntagare, och det ska finnas en balans mellan arbetsmarknadens parter.

facebook Twitter Email