S i Örebro län presenterar trygghetspolitik

Idag har Socialdemokraterna i Örebro län presenterat trygghetssatsningar vi vill lova väljarna i valet. Det rör sig om att vända på varje sten för att bryta segregationen och stoppa gängkriminaliteten samtidigt som vi arbetar förebyggande med att stoppa nyrekryteringen till gängen. Vår toppkandidat till riksdagen, tillika biståndsminister, Matilda Ernkrans, har under dagen hållit pressträff i Kumla och deltagit i verksamhetsbesök kopplat till trygghet i Kumla och Örebro.

En av de viktigaste prioriteringarna som regeringen och det Socialdemokratiska partiet har är att vi ska vända på varje sten för att bryta segregationen och stoppa gängen. Vi som samhälle kan aldrig acceptera det som sker idag. Unga människor ska inte skjutas och de ska inte skjuta andra. Matilda Erknrans, ordförande för Socialdemokraterna i Örebro län, har därför presenterat den trygghetspolitik Socialdemokraterna i Örebro län vill driva den kommande mandatperioden. 

Det handlar om att skärpa straffen och att bygga ut rättsväsendet. Men det handlar också om det förebyggande arbetet för att stoppa nyrekryteringen. Socialtjänst, polis och andra myndigheter måste ha de rätta förutsättningarna för att sätta in tidiga insatser. 

Därför lovar Socialdemokraterna i Örebro län att: Utöka hembesöken av barnavårdscentralen (BVC) i utsatta områden. Syftet är att i samverkan med bl.a. socialtjänsten identifiera de familjer som har behov av extra insatser.

– För att vi ska kunna stoppa våldet måste det till förebyggande insatser från en väldigt tidig ålder och därför känns det extra bra med det trygghetslöfte vi nu ger. Det viktigaste i det förebyggande arbetet är att skapa relationer. Att utöka hembesöken innebär att vi lägger grunden för en god relation mellan förälder och BVC-sjuksköterskorna. Det innebär att vi som samhälle kan stötta från tidig ålder i det situationer det behövs, säger Matilda Ernkrans (S), toppkandidat till riksdagen tillika biståndsminister. 

Trygghetsberättelsen i sin helhet

Sverige är ett bra land att leva i. De flesta är stolta över Sverige och möjligheterna som finns i vårt land. Men det finns problem som vi måste ta tag i. Gängkriminaliteten måste knäckas, den ska inte få hota vår trygghet. 

Att familjer och hela bostadsområden splittras till följd av skjutningar är inte värdigt Sverige. Våld och brottslighet sprider rädsla, bryter sönder framtidstron och tilliten i samhället. Det kräver fler poliser på gator och torg, men också att de får rätt förutsättningar för att stoppa brotten. Precis som vår statsminister har varit tydlig med på nationell nivå så ska vi vända på varje sten i Örebro län för att bryta segregationen och stoppa våldet och brottsligheten. 

Det som kännetecknar den gängkriminalitet vi ser idag är att det handlar om ungdomar som vuxit upp tillsammans, gått i samma skola och gradvis utvecklats mot brottslighet. Det handlar om områden som har låg genomsnittlig inkomst och där hälsoproblem och skadligt bruk av droger är vanligare än i andra områden. 

Att barn och ungdomar växer upp i dysfunktionella familjer, ekonomisk utsatthet och således får problem i skolan kan vi inte acceptera. Att barn inte känner framtidstro och därför hamnar i grov kriminalitet och narkotikahandel är hela samhällets ansvar att agera på. Det är därför vårt gemensamma ansvar att stötta människor ur gängkriminaliteten och att jobba förebyggande för att stoppa att fler väljer den kriminella banan eller tvingas in i den. Det är grundläggande socialdemokrati. 

Vi behöver skärpa straffen och bygga ut rättsväsende för att stoppa gängen. Vårt samhälle behöver vara skoningslöst mot allt som kan gynna kriminaliteten. Socialtjänst, polis och andra myndigheter måste ha de rätta förutsättningarna att jobba för att stoppa kriminaliteten. Men det är inte hela lösningen. Vi behöver arbeta långsiktigt för att stoppa nyrekryteringen till gängen. Vi behöver tillsammans ge människor den framtidstro som behövs för att bryta segregationen. Det innebär att alla ska ha ett jobb att gå till eller studera vidare. Det handlar om att ge våra barn de rätta förutsättningarna redan i förskolan och skolan. Det handlar om ett aktivt civilsamhälle och föreningsliv. Vi klarar det tillsammans. För vi som samhälle kan aldrig acceptera att barn växer upp i miljö som skadar dem. 

facebook Twitter Email