Valmanifest: Minskade klyftor – ökad jämlikhet

Örebro län är i framkant på många områden – vi har mycket att vara stolta över. En av landets bästa sjukvård finns här, företagen mår bra, fler och nya jobb växer fram. Många av våra kommuner växer och vi har en levande landsbygd som lockar fler och fler. 

Men vi vet samtidigt att Örebro län kan bättre. Segregationen skapar olika förutsättningar och förlust av framtidstro för många människor och riskerar till att leda till att stora grupper av människor hamnar efter. Det kan vi aldrig acceptera i ett modernt välfärdsland. 

Vi behöver se till att vägen till vården är snabbare, särskilt för barn och unga som mår psykiskt dåligt. Vi behöver stärka vårdens medarbetares villkor, säkerställa utveckling på riktigt på alla våra tre akutsjukhus och vi behöver förbereda oss på framtida kriser.

Klimatkrisen är på riktigt. Vi behöver modernisera och ställa om för att klara krisen och på så sätt skapa nya, gröna jobb och framtidshopp i hela vårt län. Örebro län ska också hålla ihop. Därför ser vi kollektivtrafiken som en möjliggörare i att binda samman länet. 

Socialdemokraterna kommer aldrig att medverka till att ge makt åt Sverigedemokraterna, ett parti som inte står upp för alla människors lika värde och rätt. 

Vår prioritering är tydlig – välfärden kommer först. Därför vill vi:

  1. När du söker vård ska du direkt få kontakt med din vårdcentral

När vi frågar medborgarna om sjukvården är de generellt nöjda, men det tar för lång tid att komma i kontakt med vårdcentralen. Detta måste vi ändra på. Därför lovar vi att när du behöver det, ska du direkt få kontakt med din vårdcentral oavsett om du önskar det digitalt eller fysiskt. 

  • Snabbare väg in för barn och ungdomar som mår dåligt.

Psykisk ohälsa ökar bland barn och ungdomar, därför är vårt besked tydligt. Vi vill utveckla psykiatrin för barn och unga, inte sälja ut den. Vi lovar att ditt barn eller ungdom ska få kontakt samma dag som ni söker vård.

  • Stärkt beredskap inför framtida kriser 

De senaste årens kriser och konflikter har pekat på en slutsats – vi måste göra oss förberedda på plötsliga händelser bättre än tidigare. Vi vill därför bygga lager av sjukvårdsmaterial för att stärka vår krisberedskap. 

  • Dags för en arbetsmiljökommission! 

Under inte minst de tuffa pandemiåren har vårdens medarbetare slitit hårt för att skydda, vårda och rädda oss. Under krisen har det blivit tydligt att vårdens medarbetare måste få bättre arbetsvillkor. Vi lovar därför en gemensam arbetsmiljökommission med vårdens fackliga organisationer. 

  • En kollektivtrafik för jobb och utbildning

Kollektivtrafiken ska göra det möjligt att plugga lite längre bort eller att jobba på andra sidan staden. Vi lovar därför en kollektivtrafik för jobb och studier i hela länet. Gymnasieelever och studenter ska resa kostnadsfritt under sommaren. Seniorrabatten som införs i augusti ska bli än mer generös. 

  • Utveckling på riktigt

Det får vara slut på de fina orden om hur utvecklingen av länets sjukhus ska se ut. Vi vill i stället ta fram konkreta utvecklingsplaner tillsammans med medarbetare och patientföreningar för att säkerställa att riktig utveckling sker. Vårt län ska fortsatt ha tre akutsjukhus, i Lindesberg, i Karlskoga och hela länets Universitetssjukhus i Örebro. 

  • Barnens trygghet ska stärkas

En av de viktigaste åtgärderna som kan göras för att bryta segregation är att sätta in åtgärder tidigt för att säkerställa att barn får en trygg start i livet. Vi vill därför utöka hembesöken av barnavårdcentralen BVC.

  • Länets klimatavtryck ska minska

Vi är beredda att höja våra ambitioner för att rädda klimatet. Därför ska vi ställa högre krav vid köp av varor och tjänster. Vi ska tillsammans med länets näringsliv, kommuner och andra aktörer ta fram och förverkliga planer för att Örebro län inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser senast 2045. 

Du hittar vårt valmanifest i pdf-form här.

facebook Twitter Email