Uttalande från Socialdemokraterna Örebro län

Socialdemokraterna i Örebro läns förtroenderåd beslutade den 26 november 2022 att ställa sig bakom följande uttalande:

”Vi befinner oss i en orolig tid präglad av ekonomisk oro, klimatförändringar och krig i vårt närområde. En tid som kräver ansvarstagande. Vi behöver möta lågkonjunkturen och rusta det svenska folket inför sämre ekonomiska tider, samtidigt som vi ska öka takten i klimatomställningen och stärka vår gemensamma välfärd. 

Den budget som högerregeringen tillsammans med Sverigedemokraterna nu lagt fram innebär ett stålbad för det svenska folket och för svensk välfärd. Istället för nödvändigasatsningar på vår gemensamma välfärd så prioriterar deskattesänkningar för de allra rikaste. Agerandet är ansvarslöst i den tid av ekonomisk oro som vi nu befinner oss i. Det svenska folket förtjänar mer och bättre. 

Svensk välfärd står inför stora behov. Det behövs mer pengar, fler medarbetare och bättre arbetsvillkor. Sjukvården, skolan och äldreomsorgen behöver prioriteras framför skattesänkningar till de som har mest. Därför är det olyckligt att våra kommuner och regioner nu får försämrade ekonomiska resurser, trots att förutsättningarna är svåra och behoven stora. 

Vi Socialdemokrater är beredda att ta ansvar, för välfärden, klimatomställningen och tryggheten. Vi vet att vårt Sverige kan bättre.

Socialdemokraterna Örebro län vill vidare uttrycka stöd till kvinnorättskämparna i Iran och runt om i världen.Jämställdhet och jämlikhet är en förutsättning för att öka demokratin och tryggheten i en orolig värld.”

facebook Twitter Email