Fortsatt sjunkande arbetslöshet – kraftig minskning av ungdomsarbetslösheten

Arbetslösheten i Örebro län fortsätter att sjunka stadigt och är nu nere på 7,6 procent. Ungdomsarbetslösheten minskar ännu snabbare och jämfört med januari 2017 har den sjunkit med -2,6 procent. – Vi ser en oerhört god utveckling på arbetsmarknaden i Örebro län och allt fler medborgare har ett jobb att gå till idag. Det är…

Läs mer

Äldres trygghet i fokus då Sundin (S) invigde äldrevårdsenheten i Kumla

Idag invigdes den nya äldrevårdsenheten i Kumla. Där får besöken ta lite längre tid, patienterna får träffa samma personer och personalen har speciell kunskap om äldres behov.  – Vi vet att många äldre personer efterlyser både kontinuitet bland personalen och möjligheten att i lugn och ro få svar på de frågor som finns. Det behovet…

Läs mer

M öppnar upp för att privatisera Universitetssjukhuset i Örebro

Moderaterna, tillsammans med övriga borgerliga partier inklusive Sverigedemokraterna röstade igår torsdag nej i riksdagen till regeringens förslag om att inte privatisera universitetssjukhusen. Nu måste Moderaterna i Region Örebro län ge besked om de vill privatisera Universitetssjukhuset i Örebro.

Patienternas behov, och inte vinstintressen ska styra vården. Lagen behövs då det annars finns risk i framtiden för att universitetssjukhusens viktiga forskning och annan verksamhet kan splittras mellan olika privata utförare. Moderaterna i Örebro län måste ge besked om de nu är beredda att privatisera hela eller delar av vårt Universitetsjukhus. De måste också ge…

Läs mer
facebook Twitter Email