Örebroregionen storskräller – utsedd till Sveriges bästa logistikläge

Örebroregionen är tillsammans med Göteborg Sveriges bästa logistikläge 2018. Det står klart när tidningen Intelligent logistik presenterar sin årliga ranking. Intelligent logistik har listat Sveriges bästa logistiklägen sedan år 2005 i syfte att ge vägledning för de företag som vill etablera ett centrallager för Sverige. I år listas 25 logistiklägen utifrån kriterier som närhet till…

Läs mer

Karlskoga lasarett fortsätter utvecklas

Karlskoga lasarett står för den största procentuella ökningen, + 20 procent, då antalet operationer i hela Region Örebro län ökat med 4000 jämfört med för två år sedan. Sedan tidigare har ett nytt avtal mellan Region Örebro län och Landstinget i Värmland om vård vid Karlskoga lasarett mellan åren 2018 och 2021 slutits.

– Vi har hela tiden varit tydliga med att Karlskoga lasarett spelar en viktig roll i hela länets sjukvård. Den stora ökning av operationer vi ser vid lasarettet är ett kvitto på detta, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande. Ökningen av operationer är stor i hela länet, totalt genomförs nu 32 000 operationer inom Region…

Läs mer

Stor ökning av operationer i hela Örebro län

Antalet operationer i Region Örebro län har ökat stort det senaste två åren. 2017 utfördes 4000 fler operationer än för två år sedan och totalt genomförs inom Region Örebro län cirka 32 000 operationer per år.

– Att vi efter förändringen av operationsverksamhetens organisation nu ser en ökning av antalet genomförda operationer är glädjande. Det visar att omorganiseringen gett resultat samtidigt som det stärker verksamheten vid länets tre sjukhus, säger Andreas Svahn (S) regionstyrelsen ordförande. Ökningen av operationer var procentuellt störst vid Karlskoga Lasarett, plus 20 procent. Vid Universitetssjukhuset i Örebro…

Läs mer
facebook Twitter Email