Höjt friskvårdsbidrag

Socialdemokraterna i Regionen fattade idag ett beslut om att höja friskvårdsbidraget. Region Örebro läns medarbetare arbetar till följd av Coronapandemin under extraordinära förhållanden. Som tack för dessa värdefulla insatser får alla medarbetare i år en extra ersättning i form av ett gåvokort motsvarande 1 000 kronor samt en höjning av friskvårdsbidraget till 3 000 kronor.

Läs mer

Balans på arbetsmarknaden

Just nu är det många som diskuterar arbetsrätten och den utredning om Lagen om anställningsskydd, LAS, som presenterats. Jag vill gärna påminna om att vi socialdemokrater inte har ändrat åsikt om arbetsrätten – vi står kvar där vi alltid har stått: vi ska ha ett starkt anställningsskydd för svenska löntagare, och det ska finnas en…

Läs mer

Facklig-politisk samverkan

Företrädare för sex stycken fackförbund i Örebro län träffade idag Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi, för att prata om insatser regeringen har genomfört i spåren av Coronapandemin. Viktiga medskick i det fortsatta arbetet för en tryggare arbetsmarknad och en bättre sjukförsäkring!

Läs mer
facebook Twitter Email