Balans på arbetsmarknaden

Just nu är det många som diskuterar arbetsrätten och den utredning om Lagen om anställningsskydd, LAS, som presenterats. Jag vill gärna påminna om att vi socialdemokrater inte har ändrat åsikt om arbetsrätten – vi står kvar där vi alltid har stått: vi ska ha ett starkt anställningsskydd för svenska löntagare, och det ska finnas en…

Läs mer

Facklig-politisk samverkan

Företrädare för sex stycken fackförbund i Örebro län träffade idag Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi, för att prata om insatser regeringen har genomfört i spåren av Coronapandemin. Viktiga medskick i det fortsatta arbetet för en tryggare arbetsmarknad och en bättre sjukförsäkring!

Läs mer

720 miljoner till järnvägsunderhåll

Över 1 miljard kronor mer satsas på underhåll av järnväg och väg.På grund av coronapandemin och den kraftiga minskning av resande som den medfört, kan utökade underhållsarbeten på järnvägen göras utan att störa trafiken i så stor omfattning. 720 miljoner kronor mer satsas på järnvägsunderhåll.

Läs mer
facebook Twitter Email