Jonas Karlsson ska leda arbete med att utveckla Socialdemokraterna

Jonas Karlsson från Örebro är utsedd av Socialdemokraternas verkställande utskott, VU, till ordförande i det nya organisationsutskott som ska utveckla Socialdemokraternas arbete med organisationsfrågor i framtiden. Jonas Karlsson är idag landstingsråd och ordförande för Socialdemokraterna i Örebro län. – Det är hedrande för mig, men också för Socialdemokraterna i Örebro län att få det här…

Läs mer

Billigare resor för ungdomar i hela länet

Nämnden för trafik, miljö och service har beslutat att införa ett skolungdomskort som möjliggör för ungdomar att resa billigare i hela länet. Ungdomskortet kommer att innebära att även ungdomar nu kan köpa pendlarkort som gäller i hela länet, tidigare har det endast funnits för vuxna.  Priset för skolungdomskortet i länet kommer att variera beroende på hur…

Läs mer

Landstinget i Örebro län höjer kraftigt sjuksköterskelöner

Löneöversynen för år 2012 är nu i princip klar i Örebro läns landsting. Sjuksköterskorna får ett stort lyft, genom att de får samma påslag i krontal som läkarna. För andra året i rad är också läkarsekreterarna prioriterade. I kronor innebär det en genomsnittlig höjning med 1425 kronor för såväl sjuksköterske- som läkargruppen. -Landstingets personal har…

Läs mer
facebook Twitter Email