Vem är Anders Ceder?

Idag träffade praktikanten Filip Ernkrans regionrådet Anders Ceder för att ta reda på vem han egentligen är och vad han vill. Nedan kan ni läsa hur det gick.

Hej Anders Ceder, vem är du? – Tjena. Ja vem är jag? Jag är född och uppväxt i Guldsmedshyttan i norra länet. Jag har arbetat inom skolans värld i flera år innan politiken tog över. Mellan 1983 till och med dagens datum har jag haft politiska uppdrag i Lindesbergs kommun och jag har arbetat heltid…

Läs mer

Ordning och reda i Region Örebro läns ekonomi – men fortsatt arbeta för en hållbar utveckling

Region Örebro län når målet om ett positivt ekonomiskt resultat med minst 150 miljoner kronor för 2017. Preliminära siffror visar att resultatet uppgår till 150 miljoner kronor. Dock är den ekonomiska situationen fortsatt bekymmersam. De åtgärder som vidtagits av förvaltningarna för att få en ekonomi i balans har ännu inte gett önskat resultat.

Ökningen av Region Örebro läns nettokostnader var 5,7 procent under 2017, jämfört med 3,9 procent året innan. Intäkterna för såld vård har ökat med 33 miljoner kronor eller sex procent. Överskott behövs för investeringar – För att klara de stora investeringar som vi gör just nu och de kommande åren i bland annat moderna lokaler…

Läs mer

Förnyat avtal med Värmland stärker Karlskoga lasarett

Ett nytt avtal mellan Region Örebro län och Landstinget i Värmland om vård vid Karlskoga lasarett mellan åren 2018 och 2021 har slutits. Avtalet gäller akut och planerad öppen och sluten vård samt medicinsk service vid Karlskoga lasarett för personer folkbokförda i Värmland. Det nya avtalet löper över fyra år med möjlighet till förlängning upp…

Läs mer
facebook Twitter Email